Methylmetakrylat (MMA) og graviditet

​Rapporten indeholder anbefalinger for gravide, der arbejder med Methylmetakrylat som tandteknikere samt ved ortopædkirurgiske operationer. Desuden har den resultater fra personbårne målinger ved udsættelse for MMA. Rapporten er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Arbejdstilsynet.

​​​​

​​Formålet med undersøgelsen har været at ​undersøge, om der er grund­lag for ændringer i Arbejdstilsynets anbefaling om tandteknikeres arbejde med MMA under graviditet.

Desuden har der været et behov for at få en vurdering af eksponeringen for MMA i forbindelse med udførelsen af cementerede ortopædkirurgiske operationer.

For at få et objektivt mål for de aktuelle eksponeringsniveau­er, er der derfor foretaget personbårne målinger af koncen­trationen MMA i luften hhv. ved støbning og reparation af tandproteser samt ved udførelse af cementerede hofteopera­tioner.

Rapporten er udarbejdet af

Lilli Kirkeskov, overlæge ph.d.,
Ole Lyngenbo, afdelingslæge ph.d.,
Ellen Bøtker Pedersen, afdelingslæge

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Redaktør