Arbejde med PCB og helbredseffekter

​Denne litteraturgennemgang giver overblik over den aktuelle viden om mulige helbredseffekter ved arbejde med PCB (Polychlorerede biphenyler).

​​​

​Formålet med litteraturgennemgangen har været at belyse mulige sammenhænge mellem udsættelse for PCB på arbejdet og risiko for udvikling af sygdom.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af offentligt opslag fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.​

Rapporten er udarbejdet af

Ellen Bøtker Pedersen, Peter Jacobsen, Allan Astrup Jensen, Charlotte Brauer, Lars Gunnarsen, Harald W. Meyer, Niels E. Ebbehøj, Jens Peter Bonde

Arbejds- og Miljømedici​nsk Afdeling ​​
Bispebjerg Hospital

Redaktør