Det store projekt TTA - Tilbage Til Arbejde

​Det store TTA-projekt undersøger, om behandlingen af sygedagpengesager kan gøres bedre. Målet er at hjælpe borgere, der er syge i lang tid, med at komme hurtigere tilbage til arbejdet og forebygge, at mennesker bliver udstødt fra arbejdsmarkedet.

​Indsatse​n i pr​ojektet omfatter:

  • En tværfaglig afklaring
  • En øget koordinering
  • En tidligere indsats

Projekt under Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:

Vi ønsker at undersøge betydningen af en arbejdsmedicinsk indsats over for sygemeldte, forebyggelse af sygefravær betinget af fysiske belastninger på arbejdet samt forebyggelse af sygefravær forårsaget af psykosociale belastninger i arbejdsmiljøet.

Projektdeltagere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:

Undersøgelsen ledes af Ole Steen Mortensen. Endvidere deltager Ane-Kathrine Lindemark, Jo Coolidge, John Bang, Margrethe Andersen, Marianne Borritz, Martin L. Nielsen, Niels Ebbehøj samt Ruth Bartholin.

Tidsramme:

1.4.2010 - 31.3.2013

Finansiering:

Projektet finansieres af Forebyggelsesfonden

Redaktør