GoBack - Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg

Kan man ved en fokuseret indsats med arbejdspladstilpasning forblive i et fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen? Hvem vil have gavn af et sådant tilbud? De spørgsmål vil vi forsøge at belyse i GoBack projektet.

​Undersøgelsen vil omfatte 300 patienter henvist fra egen læge. 
Patienterne skal have

  • fysisk krævende arbejde
  • vedvarende ondt i ryggen gennem 2-4 uger og
  • svært ved at klare sit arbejde
Alle vil få en grundig undersøgelse af ryggen, få foretaget en MR-scanning og halvdelen vil få lagt en konkret plan for tilbagevenden til arbejdet og fysisk aktivitet 3 gange ugentligt. Planen vil blive fulgt tæt de efterfølgende 3 måneder. 

Fordelingen mellem de to grupper sker ved lodtrækning. Efter 6 måneder vurderes forskellen i sygefravær i de to grupper.

Projektdeltagere på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling (AMED), Bispebjerg Hospital og Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital og ledes af overlæge Ann Kryger AMED. Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling deltager desuden overlæge Lilli Kirkeskov, afdelingslæge Ellen Bøtker Pedersen, afdelingslæge John Bang og læge Luise Mølenberg Begtrup.

​Samarbejdspartnere

Professor Henning Bliddal, Parker Instituttet, læge Bjarke Hansen og Robin Christensen, Parker Instituttet og Mikael Boesen, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Finansiering

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Tidsplan: 2014-2016


Website: www.goback.dk

​​Redaktør