Forskningsstrategi

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Region Hovedstaden udfører populationsbaseret og klinisk epidemiologisk forskning med fokus på arbejdsmedicinske og miljømæssige problemstillinger

Vi stræber efter:

  • at udføre forskning af høj kvalitet

  • at udføre forskning med høj gennemslagskraft og samfundsmæssig betydning

  • at være et anerkendt og synligt forskningsmiljø nationalt og internationalt

  • at være en attraktiv samarbejdspartner i forskningsprojekter

  • at rekruttere og udvikle forskere og vejledere

  • at kunne formidle forskning til både andre forskere og til lægmand og præge debatten om arbejds- og miljømedicin

  • at have fokus på implementering af forskningsresultater til gavn for patienter, erhvervslivet og samfundet

  • at bidrage til et arbejdsmarked, der kan rumme ansatte på tværs af alder, uddannelsesniveau, helbredstilstand og etnicitet.
Redaktør