2015-01-23 Ph.d.-afhandling af Ina Olmer Specht, MHSc.

​Effects ​on male reproductive function of phthalates and other environmental ​xenobiotics in humans.

Afhandlingen har undersøgt, om visse kemikalier i miljøet (Phthalater, perfluoroalkyl stoffer (PFASs) og hexachlorbenzen (HCB)) kan påvirke mænds evne til at få børn. En gennemgang af litteraturen viste, at der blev rapporteret lavere niveauer af kønshormonet testosteron ved høje niveauer af phthalater. I Ina Olmer Sp​echts egen undersøgelse af data af personer fra Grønland, Polen og Ukraine fandtes imidlertid ikke tegn på alvorlige effekter på forplantningsevnen af PFAS eller HCB.

Forsvaret fandt sted den 23. januar kl. 13

i Uddannelsescentret på Bispebjerg Hospital.

Dansk resumé

Formålet med ph.d.-studiet var at undersøge kendte og mulige biomarkører for mandlig reproduktiv funktion i en miljømæssig sammenhæng.

Studiet er en tværsnitsundersøgelse af 938 gravide kvinder og 602 ægtefæller fra Grønland, Polen og Ukraine, som blev indsamlet fra 2002 til 2004. Mænd og kvinder gav blodprøver og blev interviewet, og mændene gav en sædprøve. Xenobiotika blev målt i serum (phthalater, PFAS og HCB).

En klar sammenhæng mellem phthalater og testosteron blev observeret, selv om den antiandrogene virkning af DEHP ikke var stærk nok til at resultere i en længere tid til graviditet. Vores data tyder ikke på alvorlig reproduktionstoksiske effekter af PFAS eller HCB. Apoptotiske markører egner sig nok ikke som nye biomarkører for reproduktiv funktion hos mænd.​

Academic Advisors

Jens Peter Ellekilde Bonde, Bispebjerg University Hospital, Dept. of Occupational

and Environmental Medicine.

Aleksander Giwercman Lund University, Molecular Reproductive Medicine Unit, Dept. of Clinical Sciences Malmö.

Bo Jönsson Lund University, Division of Occupational and Environmental Medicine.

Karin Sørig Hougaard National Research Center for the Working Environment.


Assessment Committee

Anne-Marie Nybo Andersen University of Copenhagen (Chair)

Cecilia Ramlau-Hansen University of Aarhus

Alex Burdorf Erasmus MC


Redaktør