2018-02-09 Ph.d.-afhandling af læge Tanja Korfitsen Carøe

Occupational hand eczema with reference to job change and prevention

Forbedres prognosen af arbejdsbetinget håndeksem ved jobskifte og forebyggende tiltag?

Forsvaret fandt sted den 9. februar 2018, kl. 14.00
på Dermatologisk Afdeling, indgang 9, 1. sal, Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

 

Resumé

Afhandling omhandler faktorer associeret med jobskifte, samt konsekvenserne af ændring på arbejdspladsen hos ansatte med arbejdsbetinget håndeksem.

Studiet inkluderer alle patienter med anerkendt arbejdsbetinget håndeksem i Danmark i år 2010 og 2011. Et opfølgende spørgeskema blev sendt til deltagerne 4-5 år efter anerkendelse af arbejdsskadesag.

Resultater fra denne afhandling tyder på, at særlig opmærksomhed bør rettes mod patienter med kontaktallergi såvel som dem med svær håndeksem, da disse faktorer er forbundet med jobskifte. Dette understreger vigtigheden af allergitestning af alle patienter med arbejdsbetinget eksem på et tidligt stadium. På arbejdspladsen bør eksponeringerne, såvel allergifremkaldende som irritative, afdækkes, da selv små ændringer kan medføre en betydelig forbedring af håndeksem. Et arbejdspladsbesøg med professionel rådgivning om eksponeringer og hudpleje kan være en måde at håndtere dette emne på. At forlade professionen kan også føre til forbedring og helbredelse, selv om effekten er beskeden, og bør overvejes, når ændringer i arbejdsmiljøet ikke har tilstrækkelig effekt.

 

 

Vejledere:

Tove Agner, professor, dr. Med., overlæge, Dermatologisk Afd., Bispebjerg Hospital

Niels Ebbehøj, dr. Med., overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd., Bispebjerg Hospital

Jens Peter Bonde, professor, dr. Med., overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd., Bispebjerg Hospital


Bedømmere:

Jacob Pontoppidan Thyssen (Chairperson), dr. Med, overlæge, Hud og allergi afd.,  Gentofte Hospital

Charlotte Gotthard Mørtz, Professor, Ph.d, overlæge Hudafd. I & Allergicentret, Odense Hospital

Cecilia Svedman, Ph.d, Verksamhetschef Region Skåne, VO Specialiserad hudsjukvård Sund, Sverige

  

 


Redaktør