​​​​​​​​​​​​​

2022-11-11, Ph.d.-afhandling af Laura Deen, Cand. scient. san. publ.

Health effects following residential exposure to polychlorinated biphenyls in indoor air
PhD defence
Laura Deen​
Health effects following residential exposure to polychlorinated biphenyls in indoor air

11th of November 2022, 13:00
Nielsine Nielsen auditorium, Mærsk Tower, Building 13B, Panum
Copenhagen University, Blegdamsvej 3B, 2200 Copenhagen N

Resumé af afhandlingen:

Mange borgere udsættes dagligt for polyklorerede bifenyler (PCB), der fordamper fra byggematerialer til indeluften i hjem, skoler og på arbejdspladser, til trods for et globalt forbud i 1979. Størstedelen af den nuværende viden baserer sig på højt-kloreret PCB, primært fra kosten, og ikke lavt-kloreret PCB, der dominerer indeluften, og derfor er der begrænset viden om sundhedsrisikoen ved at bo i PCB forurenede boliger.

Formålet med denne afhandling var derfor at undersøge om PCB i indeluften i private boliger er forbundet med en øget risiko for kræft, hjertekarsygdomme og type 2 diabetes. For at undersøge dette, etablerede vi HESPAIR-kohorten (Health Effects of PCBs in Indoor Air), der består af 51 291 beboere, der siden starten af 1970erne har boet i to delvist PCB-forurenede boligområder: Farum Midtpunkt og Brøndby Strand Parkerne. PCB-eksponering var baseret på PCB målinger i indeluften i udvalgte lejligheder samt register-baseret information om ind- og udflytninger. Information om kovariater og sygdomsudfald blev trukket fra en række landsdækkende registre.

Vi fandt en højere risiko for leverkræft og meningeomer blandt beboere eksponeret for PCB i indeluften, mens den overordnede risiko for kræft samt risikoen for de fleste a priori forventede kræftformer ikke var forøgede. Vi fandt en højere risiko for akut myokardieinfarkt og type 2 diabetes blandt de højest eksponerede, men uden tegn på eksponerings-responssammenhæng. Samlet set indikerer resultaterne en potentiel sundhedsrisiko ved at bo i indeluft forurenet med PCB, men robustheden af resultaterne varierede afhængigt af det undersøgte udfald. Der er behov for yderligere undersøgelser før vi kan udtale os mere sikkert om risikoen ved at bo i PCB-forurenet indeluft.


Supervisors:
Sandra Søgaard Tøttenborg, Associate Professor, PhD, Department of Occupational and Environmental
Health, Copenhagen University Hospital – Bispebjerg and Frederiksberg. Department of Public Health,
Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen

Karin Sørig Hougaard, Affiliate Professor, PhD, National Research Centre for the Working Environment.
Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen

Jens Peter Bonde, Professor Emeritus, MD, PhD, Department of Occupational and Environmental Health,
Copenhagen University Hospital – Bispebjerg and Frederiksberg. Department of Public Health, Faculty of Health
Sciences, University of Copenhagen

Harald William Meyer, MD, PhD, Department of Occupational and Environmental Health, Copenhagen
University Hospital – Bispebjerg and Frederiksberg.

Alice Clark, Senior Epidemiologist, PhD, Department of Epidemiology, Novo Nordisk

Assessment committee:
Marie Pedersen (Chair), Associate Professor, PhD, Department of Public Health, University of Copenhagen,
Denmark

Tina Kold, MD, PhD, Professor, Department of Environmental Medicine, Institute of Public Health, University of
Southern Denmark

Matthew Longnecker, MD, PhD, Adjunct professor University of North Carolina at Chapel Hill /
Ramboll, United States


Redaktør