​​

2022-01-21. Ph.d.-afhandling af læge Laura Aviaja Rudkjøbing

​Psychosocial working conditions, workplace harassment and mental health

Forsvaret fandt sted fredag den 21. januar 2022

​​​​Resumé

Formålet med afhandlingen var at undersøge,  om kvantitative krav, kontrol og retfærdighed på arbejdspladsen  målt på arbejdsenhedsniveau øger risikoen for mobning og/ eller vold og trusler. Derudover at undersøge om arbejdsrelateret udsættelse for vold og trusler øger risikoen for psykiske problemer med særlig fokus på klinisk diagnosticeret depression og udskrivelse af antidepressiv medicin. Afhandlingen bygger på den Danske PRISME kohorte, bestående af 4.489 offentligt ansatte der i 2007 besvarede et spørgeskema om personlige forhold, psykosocialt arbejdsmiljø og sundhed. Et lignende spørgeskema blev sendt til de samme medarbejdere i 2009 og 2011. Deltagere med symptomer på depression, udbrændthed eller stress blev inviteret til et standardiseret psykiatrisk interview. 

Vores resultater tyder på en sammenhæng mellem lave niveauer af relationel retfærdighed og mobning på arbejdspladsen samt begrænset evidens for at høje kvantitative krav blandt sygeplejersker har betydning for udsættelse for vold og trusler. Vi fandt ingen evidens for, at kvantitative krav var relateret til mobning eller at relationel retfærdighed var relateret til arbejdsrelaterede vold og trusler blandt sygeplejersker. Job kontrol eller retfærdighed relateret til procedurer var ikke relateret til hverken mobning, trusler eller vold på arbejdspladsen. At det er vigtigt at undersøge betydningen af de psykosociale risikofaktorer i arbejdsmiljøet, understreges af vores resultater, der viser en øget risiko for depression og udskrivelse af antidepressiv medicin efter udsættelse for arbejdsrelateret vold og trusler. De fundne resultater og overvejelser i denne afhandling er vigtige for at kunne skabe og udvikle et sundt arbejdsliv. Derudover belyses behovet for at forfine og validere værktøjer til måling af mobning, vold og trusler på arbejdspladsen.


Vejledere

Jens Peter Ellekilde Bonde, Professor Emeritus.  Department of Occupational and Environmental Medicine, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen, Denmark

Åse Marie Hansen, Professor. Department of Public Health, University of Copenhagen, Denmark

Reiner Rugulies, Professor. National Research Centre for the Working Environment, Denmark

Henrik Kolstad, Professor. Department of Occupational Medicine, Aarhus University Hospital, Denmark


Bedømmere

Amar Jayant Mehta, Associate Professor. Department of Public Health, University of Copenhagen, Denmark

Stein Knardal, Professor. National Institute of Occupational Health, Norway

Morten Willert, Associate Professor. Department of Clinical Medicine – Occupational Medicine, Aarhus University, Denmark


En kopi af afhandlingen kan fås ved henvendelse pr. mail på: laura.aviaja.rudkjoebing.01@regionh.dk Redaktør