Sædkvalitet og arbejde

​​​

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling tilbyder udredning af mænd med nedsat sædkvalitet, hvis man har mistanke om, at arbejdet kan spille en rolle. Praktiserende læger og læger på fertilitetsklinikker kan henvise.

Man har kendskab til en del arbejdsmæssige påvirkninger, der kan skade sædkvaliteten. Det drejer sig både om kemiske stoffer og fysiske påvirkninger.

Hvilke arbejdsmiljøpåvirkninger kan påvirke sædkvaliteten?

  • Udstødningsgasser fra dieselmotorer.
  • Langvarigt siddende arbejde (chauffører og lignende, men ikke kontorfolk).
  • Kontakt med bekæmpelsesmidler, typisk ved arbejde inden for gartneri og landbrug.
  • Metaller i støv eller dampe (f.eks. bly, kviksølv, mangan og cadmium), typisk inden for metalindustri og støberier.
  • Kemiske stoffer i produkter, der anvendes til overfladebehandling, f.eks. lak og maling, affedtning, limning og kraftige rengørings- og konserveringsmidler.
  • Kraftig strålevarme, typisk ved svejsning, støberier og bagerier​.

Hvad sker der på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling?

Patienten vil blive indbudt til en samtale med en speciallæge i arbejdsmedicin af op til 1 times varighed med det formål nøje at gennemgå, hvordan, hvornår og hvor meget han har været udsat for potentielt skadelige påvirkninger. Undersøgelsen forsinker ikke eventuel behandling ved fertilitetsklinik.

Konklusionen meldes skriftligt tilbage til patienten og den henvisende læge. Vi vil også yde relevant rådgivning om forebyggelsesmuligheder, når det er relevant.






 

Redaktør