Partikler og PAH i lufthavnen

​​​​​​​

  • ​​Arbejds-og Miljømedicinsk Klinik har i 2007 været involveret i arbejdet med at vurdere sundhedsfaren ved udsættelse af partikler og kræftfremkaldende stoffer ved arbejde i nærheden af fly i lufthavnen.
 
  • Læs mere i vores notat om partikler og PAH, som du finder i højre spalte.


Redaktør