Kræft hos brandmænd

​Vi har fået flere henvendelser om, hvorvidt brandmænd har en øget kræftrisiko.

​​​​​​​​​​

​Der er ingen overbevisende dokumentation for, at danske brandmænd har en overdødelighed af kræftsygdomme.

  • Den grundigste og mest omfattende gennemgang af den samlede viden om risiko for kræft blandt brandmænd på verdensplan er foretaget af WHOs kræftforskningsinstitut (International Agency for Research on Cancer, IARC) og offentliggjort i 2010. 
  • IARC klassificerer kræftrisiko blandt brandmænd i gruppe 2B. Det betyder, at der er ”begrænset evidens” for at arbejdet som brandmænd er forbundet med en øget risiko for kræft. 

Der er ikke fagligt grundlag for at fo​retage helbredsundersøgelser af brandmænd med henblik på tidlig opsporing af kræft, da der ikke findes velegnede eller gennemprøvede metoder for de kræftformer, som er relevante – primært kræft i luftveje og fraførende urinveje.

  • Man kan læse mere i det vedhæftede brev til Københavns Brandvæsen.
Redaktør