Henvisning til klinikken

​​Smerteklinikken undersøger, vurderer og behandler patienter med svære eller kroniske smerter.

På Smerteklinikken vurderes patientens smerter, og der indledes et forløb med medicinsk behandling. Et forløb varer typisk nogle måneder, hvor lægen følger patienten og udviklingen i medicinens effekt og bivirkninger. 

I en del tilfælde instrueres patienten i anvendelse af afspændingsteknikker, og i enkelte tilfælde startes behandling med TNS, transkutan nervestimulation (en metode til smertebehandling ved påvirkning med svage, ikke-smertegivende elektriske impulser). Der gives ikke akupunktur og kun undtagelsesvis blokader. 

Henvisninger

Patienter kan henvises fra afdelinger og ambulatorier på Bispebjerg Hospital. Praktiserende læger kan henvise cancerpatienter fra Bispebjerg Hospitals optagerområde.

Øvrige smertepatienter fra praktiserende læger skal henvises til Centralvisitationen, CVI.

I tilfælde med betydende psykosociale problemer, tilbydes pt. viderehenvisning til Tværfagligt Smertecenter efter primær justering af den smertestillende medicin.

Visitationskriterier

Indtroduktion:

Smerteklinikken på BFH er en mono-faglig klinik bestående af sekretærer, sygeplejersker og læger.

Sundhedsstyrelsen har i specialeplanen angivet at monofaglige smerteklinikker kun må varetage udredning og behandling af simple kroniske smertetilstande og smerter på malign baggrund. Dvs. patienter med betydende psykosociale faktorer, etniske udfordringer og behov for specialiseret behandling, så som avanceret fysioterapi rettet mod smerterne, vil ikke kunne behandles på smerteklinikken BFH.

Smerteklinikken har en begrænset kapacitet i forhold til antallet af patienter, som kan behandles. Klinikken har åben for patientbehandling fra tirsdag til torsdag, begge inklusiv. Det tilstræbes at der mindst er 1 spor åben tirsdag-onsdag og to spor torsdag.

Dette begrænser indtaget af nye patienter til 4 patienter per uge.

Overordnede kriterier:

Praktiserende læger: Henviser via CVI, hvor henvisningerne visiteres af tværfaglig smertecenter til enten monofaglig eller tværfaglig tilbud.

Det er vigtigt for visiteringen, at der er oplysninger omkring eventuelle psykosociale problematikker, da det hjælper CVI med at visitere mellem monofaglig og tværfaglig smerteklinik

Afdelinger på BFH: Kan henvise direkte til smerteklinikken.

 

Behandlings kriterier:

Følgende tilstande behandles i smerteklinikken:

 1. Akutte smertetilstande.
 2. Simple kroniske non-maligne smertetilstande.
 3. Maligne smerter, som endnu ikke har behov for palliativ indsats.

Følgende tilstande behandles ikke i smerteklinikken:

 1. Komplicerede kroniske smertetilstande.
 2. Smertetilstande med betydende behov for social, fysioterapeutisk og psykologisk intervention/behandling.
 3. Ptt. med kendt misbrug af medicin eller alkohol.
 4. Ptt. som tidligere har været i behandling i et tværfagligt smertecenter.
 5. Ptt. henvist til opioid aftrapning.
 6. Ptt. med alvorlige psykiske tilstande såsom schizofreni og bipolar lidelse.
 7. Ptt. som er i et behandlingsforløb for deres smertetilstand et andet sted.
 8. Ptt. som tidligere har været forsøgt behandlet med de tilbud, som smerteklinikken BFH kan tilbyde.

 


Redaktør