Henvisning til klinikken

​​Smerteklinikken undersøger, vurderer og behandler patienter med svære eller kroniske smerter.

På Smerteklinikken vurderes patientens smerter, og der indledes et forløb med medicinsk behandling. Et forløb varer typisk nogle måneder, hvor lægen følger patienten og udviklingen i medicinens effekt og bivirkninger. 

I en del tilfælde instrueres patienten i anvendelse af afspændingsteknikker, og i enkelte tilfælde startes behandling med TNS, transkutan nervestimulation (en metode til smertebehandling ved påvirkning med svage, ikke-smertegivende elektriske impulser). Der gives ikke akupunktur og kun undtagelsesvis blokader. 

Henvisninger

Patienter kan henvises fra afdelinger og ambulatorier på Bispebjerg Hospital. Praktiserende læger kan henvise cancerpatienter fra Bispebjerg Hospitals optagerområde.

Øvrige smertepatienter fra praktiserende læger skal henvises til Centralvisitationen, CVI.

I tilfælde med betydende psykosociale problemer, tilbydes pt. viderehenvisning til Tværfagligt Smertecenter efter primær justering af den smertestillende medicin.

 Visitationskriterier
Redaktør