Sterilfunktion

Sterilfunktionen består af 3 enheder.

​Sterilfunktion​

  • Vasker, desinficerer og steriliserer diverse flergangsudstyr, producerer sterile engangsartikler og betjener sengeafdelinger og ambulatorier på Bispebjerg Hospital med opfyldning i deres sterilskabe.
  • Vi samarbejder også med de forskellige afdelinger om blandt andet at forbedre forretningsgange og produkter relateret til Sterilcentralens varebeholdning.

Sterillager​

  • Betjener samtlige afdelinger med sterile engangsartikler og andre pleje- og behandlingsartikler fra eksterne leverandører. 
  • Vi udleverer mange forskellige produkter til afdelingerne. Det kan være alt lige fra sårplejeprodukter til diverse udstyr, der bruges til pleje, behandling og undersøgelser.

Sterilproduktion​

  • Vasker, steriliserer og pakker flergangsudstyr, som benyttes på operationsgangene. Udstyret gøres klar​ og lagres på operationsgangen. ​
  • Vi sørger desuden for​ at forsyne operationsgangene med sterilvarer fra lageret.


Redaktør