Sterilfunktionen

Sterilfunktionen servicerer alle afdelinger og funktioner på hospitalet med sterile instrumenter.

​Sterilfunktionens medarbejdere står for genbehandling, sterilisering og logistikken omkring instrumenter til alle operationer på hospitalet.

Funktionen er inddelt i tre enheder:

Sterilfunktion

  • Vasker, desinficerer og steriliserer diverse flergangsudstyr, producerer sterile engangsartikler og betjener sengeafdelinger og ambulatorier på Bispebjerg Hospital med opfyldning i deres sterilskabe.
  • Vi samarbejder også med de forskellige afdelinger om blandt andet at forbedre forretningsgange og produkter relateret til Sterilcentralens varebeholdning.

Sterillager

  • Betjener samtlige afdelinger med sterile engangsartikler og andre pleje- og behandlingsartikler fra eksterne leverandører. 
  • Vi udleverer mange forskellige produkter til afdelingerne. Det kan være alt lige fra sårplejeprodukter til diverse udstyr, der bruges til pleje, behandling og undersøgelser.

Sterilproduktion

  • Vasker, steriliserer og pakker flergangsudstyr, som benyttes på operationsgangene. Udstyret gøres klar og lagres på operationsgangen. 
  • Vi sørger desuden for at forsyne operationsgangene med sterilvarer fra lageret.

Redaktør