Smerteklinik

Smerteklinikken undersøger, vurderer og behandler patienter med svære eller kroniske smerter​

​​

På Smerteklinikken vurderes patientens smerter, og der indledes et forløb med medicinsk behandling. 1 forløb varer typisk nogle måneder, hvor lægen følger patienten og udviklingen i medicinens effekt og bivirkninger. 

I en del tilfælde instrueres patienten i anvendelse af afspændingsteknikker, og i enkelte tilfælde startes behandling med TNS, transkutan nervestimulation (en metode til smertebehandling ved påvirkning med svage, ikke-smertegivende elektriske impulser). Der gives ikke akupunktur og kun undtagelsesvis blokader. 

I tilfælde med betydende psykosociale problemer tilbydes patienten viderehenvisning til tværfagligt smertecenter efter primær justering af den smertestillende medicin. 

Personale i Smertekli​ni​kken​​

  • Afsnitsansvarlig overlæge Finn Moltke
  • Sekretariatsleder Camilla Tingleff
  • Overlæge Martin Sabro Bitsch
  • Sygeplejerske Anita J​ohnsen
  • Sygeplejerske Dorte Hauge
  • Lægesekretær Nina Leholk
  • Lægesekretær Line Starck Aunt

Afbud til tider i Smert​​eklinikken

  • Har du fået en tid i Smerteklinikken, hvor du ikke kan komme, kan du ringe til Smerteklinikken og få ændret din tid. 
  • Du kan også bruge dette link til afbud. 

Lægesekretæren vil efterfølgende sende en ny tid til dig. 


Redaktør