​​​​​​

Intensiv

På intensivafsnittet modtager vi 700 - 800 kritisk syge patienter om året, der har akut behov for hjælp og behandling fordi de er alvorligt syge.

Afsnittet har 12 sengepladser og er opdelt i to afsnit.

Vi behandler kritisk syge patienter med forskellige organsvigt, svære infektioner eller forgiftninger, og patienter der har været igennem større kirurgiske indgreb. Patienterne kræver tæt observation og behandling. 

Personalet på afsnittet dækker også en tværgående funktion på hospitalet, hvor kritisk syge patienter andre steder på hospitalet får besøg af en intensiv uddannet sygeplejerske og en anæstesiologisk læge.

Pårørende
Det kan være særligt svært at være pårørende til en intensiv patient.  Man kan have problemer med at forstå, hvad der sker og føle, at man ikke har kontrol over situationen. Vi er på afsnittet døgnet rundt for – udover at passe patienterne – også at tage os af de pårørende. 

Besøg
Som pårørende er du velkommen til at komme på besøg hele døgnet. Vi har ikke faste besøgstider, men vi laver individuelle aftaler, der passer til patienten og jeres behov. 


Redaktør