Intensiv Terapiafsnit

Man bliver indlagt på Intensiv Terapiafsnit, hvis man har behov for tæt observation efter større ulykker, operationer eller ved kritisk sygdom. 

​​​

​Vores patienter kan inddeles ​​i 3 sygdomsgrupper:

  • ​Kritisk syge patienter, der kræver multidiciplinær diagnostik, kontinuerlig monitorering og intensiv behandling.
  • Alvorligt syge patienter, som kræver overvågning af vitale organfunktioner, og har behov for respirationsunderstøttende behandling.
  • Patienter, som har gennemgået kompleks kirurgi, og som efterfølgende risikerer at få alvorlige komplikationer.

Pårør​​ende

Det kan være særligt svært at være pårørende til en intensivpatient. Man kan have problemer med at forstå, hvad der sker, og føle, at man ikke har kontrol over situationen. 

Det er ikke sikkert, at man kan huske eller forstå informationerne første gang, de bliver forklaret. Derfor er det vigtigt for os, at du spørger, hvis du bliver bekymret eller i tvivl om noget.​

  • Vi har ikke faste besøgstider, men laver individuelle aftaler, der passer til jeres behov.
  • ​Intensiv T​erapi​afsnit ligger i Bygning 60, 1. sal.​​

Kont​​akt

  • ​Kontakt o​s på tlf. 3863 5277.​
Redaktør