Afdelingens områder

​​

​Anæstesi Afsnit 1, 2 og 3 

  • Giver vejledning til patienter om bedøvelse inden en operation eller undersøgelse. Vores personale er efterfølgende med under operationen eller undersøgelsen, hvor de bedøver og overvåger patienten samt assisterer kirurgen.​​​​​

Perioperati​​vt Afsnit 

  • Her anlægger personalet nerveblokader inden operation, og patienterne overvåges og behandles her efter operationen. 

Intensiv​ Terapi​a​fs​nit 

  • Er et multidisciplinært afsnit, der varetager behandling og pleje af kritisk syge patienter fra samtlige af hospitalets specialer. Desuden modtages patienter fra lægeambulancen og andre intensive afdelinger i regionen.

Sme​​​rtekli​​nik​

  • ​​​Undersøger, vurderer og behandler patienter med svære eller kroniske smerter. Patienter kan henvises fra afdelinger og ambulatorier på Bispebjerg Hospital. Praktiserende læger kan henvise cancerpatienter fra Bispebjerg Hospital​s optageområde.

Sterilf​unktion

  • Leverer sterile varer til Bispebjerg Hospitals afdelinger.

Gif​tlin​jen

  • ​Yder døgndækkende og landsdækkende telefonrådgivning vedrørende forgiftninger.


​​​​​​​
Redaktør