​​

Fælles intermediært afsnit

Det intermediære afsnit er til patienter, der er for syge til at være på en almindelig sengeafdeling, men ikke syge nok til at være på intensivafsnittet. 

Vi får patienter fra alle afdelinger på Bispebjerg Hospital. Patienterne har brug for mere overvågning, pleje og behandling end der kan tilbydes på en almindelig sengeafdeling, og så er de afhængig af, at vi kan reagere hurtigt, hvis de bliver dårligere.

Sygeplejerskerne hører til på afsnittet, mens lægerne fra de afdelinger, patienterne kommer fra, har det lægefaglige ansvar for behandlingen sammen med afsnittets ledende overlæge. Lægerne kommer og tilser deres patienter på afsnittet. 

Personalet på IMA, som vi kalder afsnittet, er uddannet til at observere, pleje og behandle patienter med akutte og kritiske sygdomme. 

Pårørende
Som pårørende til en patient, der ligger på vores afsnit er der mange informationer, du skal forholde dig til, meget udstyr og mange mennesker omkring patienten. Derfor vil vi også meget gerne svare på dine spørgsmål, og vi hører også gerne, hvis du har noget viden om patienten, som vi kan gøre brug af. 

Besøg
Som pårørende er du velkommen til at komme på besøg hele døgnet. Vi har ikke faste besøgstider, men vi laver individuelle aftaler, der passer til patienten og jeres behov. 


Redaktør