​​​​

Fælles Intermediært Afsnit

For patienter der er for syge til at være indlagt på et almindeligt sengeafsnit

Patienter indlagt på Intermediært Afsnit har brug for mere overvågning, pleje og behandling, end den de kan tilbydes på et almindeligt sengeafsnit. Patienterne kommer fra alle afdelinger på Bispebjerg Hospital. 

Afsnittet har fast tilknyttede sygeplejersker. Lægerne følger patienterne fra de sengeafsnit, de tidligere har været indlagt på og tilser patienterne dagligt. 

Både læger og sygeplejersker er uddannede til at observere, pleje og behandle patienter med akutte og kritiske sygdomme. 

Pårørende
Som pårørende er du en vigtig ressourceperson. Du kender patienten og vi hører gerne, hvis du har viden, som vi kan gøre brug af i vores pleje og behandling. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål. 

Besøg
Som pårørende må du besøge patienten døgnet rundt. Vi har ikke faste besøgstider, men vi laver individuelle aftaler, der passer til patienten og til dit behov. 


Redaktør