Sygeplejefaglig uddannelse

Anæstesiologisk A​fdeling varetager specialuddannelse til intensiv- eller anæstesisygeplejerske. 

  • Specialuddannelserne til intensiv- og anæstesiologisk sygeplejerske er begge 2-årige uddannelser. 

  • Du ansættes i en tidsbegrænset stilling under uddannelsesforløbet. 
  • Ansøgere skal have dansk autorisation og  minimum 2 års klinisk erfaring. Der lægges vægt på intensiv –og kardiologisk erfaring, erfaring fra skadestue eller en opvågningsafdeling. 

  • Der ønskes sygeplejersker med ajourført viden og fagligt engagement i udvikling af sygeplejen.
  • Læs mere om uddannelsernes indhold, hvornår og hvordan du ansøger under den enkelte uddannelse. ​​
Redaktør