Lægefaglig uddannelse

På Anæstesiologisk Afdeling varetager vi specialuddannelse til anæstesilæge og introduktionsuddannelsen til anæstesiologi.

 • ​​Anæstesiologisk Afdeling​ på Bispebjerg Hospital er en travl arbejdsplads med mange og mangfoldige opgaver. 
 • I 2011 fusionerede Bispebjerg Hospital med Frederiksberg Hospital,​ og dermed også anæstesiafdelingerne på de to matrikler. Som læge vil du primært være tilknyttet Afdeling Z på Bispebjerg Hospital, hvor der ud over anæstesi varetages en lang række funktioner inden for smerteterapi, akut og intensiv medicin samt toksikologi.
 • Bispebjerg Hospital er et universitets- og områdehospital i Planområde Byen. ​Hospitalet har omkring 900 sengepladser fordelt på en bred vifte af medicinske specialer, psykiatri, ortopæd- og parenkymkirurgi.
 • Der er tre operationsgange på Bispebjerg Hospital (ZAN 1, 2 og 3) med dertil hørende opvågningsafsnit, hvor man betjener kirurgisk afdeling K, ortopædkirurgisk afdeling M, videncenter for sårheling og mikrolaryngokirurgi. Herudover ydes anæstesi til ECT-behand­ling, DC-konvertering og diag­nostisk radiologi.
 • Et opvågningsafsnit, POA er døgnåbent og råder over to intermediære senge.
 • Intensiv terapi afsnit (ZIT) er et multidisciplinært afsnit med 12 sengepladser og omkring 900 patientforløb årligt. Afdelingen er udstyret med elektronisk journal- og patientdata management system (CIS), og fungerer som selvstændigt og selvvisiterende afsnit.
 • Afdeling Z varetager behandling af akut kritisk syge patienter og hjertestop på Bispebjerg Hospital og modtagelse af traumepatienter og akutte medicinske patienter i Akutmodtagelsen.
 • En af regionens akutlægebiler er bemandet fra Bispebjerg Hospital.
 • Smerteklinikken varetager behandling af indlagte og ambulante smertepatienter på Bispebjerg Hospital.
 • Giftlinjen varetager landsdækkende telefonisk rådgivning vedrørende behandling af forgiftninger. Dette forgår i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik og Klinisk Farmakologi​sk Enhed.
 • Vi har løbende omkring 7 læger i introduktions-uddannelsesstillinger– og 5 læger i hoveduddannelsesstillinger. 

Redaktør