Job og uddannelse

Vores afdeling er en spændende og krævende arbejdsplads med store muligheder for faglig og personlig videreudvikling for personalet.

  • Vi varetager specialuddannelser til anæstesilæge samt intensiv- eller anæstesisygeplejerske. Vi har fokus på,​ at uddannelserne foregår på et højt fagligt niveau.​
  • Vores uddannelsesstab består bl.a. af 3 kliniske oversygeplejersker, 2 kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejersker, 3 kliniske lektorer og en uddannelsesansvarlig overlæge. Operationsgangens læger deltager ved undervisning og supervision af studenter og yngre læger.

  • Udover undervisning af uddannelsessøgende læger og sygeplejersker deltager afdelingen løbende i uddannelse af medicinstuderende, redningsmandskab, paramediciner og ingeniørstuderende fra DTU.

  • Vi varetager desuden simulatortræning for ansatte sygeplejersker, læger og skadekald på Bispebjerg Hospital.


Herunder finder du link til introduktion til specialuddannelserne på sygeplejeområdet:

https://www.bispebjerghospital.dk/job-og-uddannelse/hospitalet-som-uddannelsessted/speciel-og-videreuddannelser/Sider/Specialuddannelser-for-sygeplejersker.aspx


Redaktør