Publicerede rapporter

​​​​​


2014​

​Ekmann A (hovedforfatter), Schytte-Hansen S, Helnæs AK, Faber M. Regionens Farmakonomprojekt – baggrund, beskrivelse og evaluering. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2014. 

Denne afsluttende rapport fra Regionens Farmakonomprojekt præsenterer en beskrivelse af baggrunden for projektet, de fire kliniske afdelinger og de opgaver farmakonomerne varetog i projektperioden. Evalueringen afdækker de direkte og indirekte afledte effekter af opgaveoverdragelsen samt samarbejdet med læger og sygeplejersker.
​​​

2013


Fald og forebyggelse – samarbejdsprojekt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune (SUF) og Geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Rapport 2013.

Redaktør