Farmakonomprojektet

​​Formålet med Farmakonomprojektet er at afdække de dele af medicineringsprocessen som farmakonomer med fordel kan bidrage til på de kliniske afdelinger.

​​​​​​ 

Evalueringen af projektet viser, at farmakonomer kan oplæres til at varetage indsamling af data til medicinanamneser, dispensering og administration af ordineret medicin til indlagte patienter. Dataindsamlingen til medicinanamnesen hjælper lægerne til udarbejdelse af en mere fyldestgørende medicinliste, og dispensering og administration giver sygeplejersker mere tid til pleje- og omsorgsopgaver.

​Farmakonomerne tilfører afdelingerne viden om farmakologi, og deres systematiske arbejdsgange understøtter sikkerheden. Evalueringen peger desuden på vigtigheden af at have fokus på samarbejdet, kommunikationen og etablering af nye arbejdsgange og rutiner for alle faggrupper, når farmakonomer ansættes til at løse og hjælpe med medicineringsopgaver i afdelingerne.

 

Rapport

I en afsluttende rapport præsenteres en beskrivelse af baggrunden for projektet, de fire kliniske afdelinger og de opgaver farmakonomerne varetog i projektperioden. Evalueringen afdækker de direkte og indirekte afledte effekter af opgaveoverdragelsen samt samarbejdet med læger og sygeplejersker.

 

Fire film

Der er endvidere udarbejdet fire små film i tillæg til rapporten. Filmene kan ses på Region Hovedstadens hjemmeside.

​ 

Artikler

Som opfølgning på projektet har Afdeling for Sammenhængende Patientforløb iværksat formidling af projektets budskaber i form af artikler, der fokuserer på forskellige dele af medicineringsprocessen. Disse udkommer i 2015.


Redaktør