Projekter i Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Farmakonomprojektet

I en afsluttende rapport præsenteres en beskrivelse af baggrunden for projektet, de fire kliniske afdelinger og de opgaver farmakonomerne varetog i projektperioden. Evalueringen afdækker de direkte og indirekte afledte effekter af opgaveoverdragelsen samt samarbejdet med læger og sygeplejersker.

Læs mere om Farmakonomprojektet

Tværsektoriel Udredningsenhed – TUE


Projektet er et unikt samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital, hvor kommunen som noget helt nyt fysisk og organisatorisk er med helt inde i hospitalets akutfunktion.  

Konkret etableredes en enhed på Bispebjerg Hospital med kommunalt ansatte sygeplejersker og hospitalets læger. I projektet undersøges det, om denne måde at organisere samarbejdet mellem hospital og kommune kan være med til at undgå indlæggelser og integrerer kommune og hospital i arbejdet omkring akut syge og behandlingskrævende ældre sårbare borgere. 

Projektets målgruppe er ældre sårbare borgere med akut somatisk sygdom med behov for udredning, vurdering og behandling udenfor hjemmet. Som udgangspunkt er der ikke behov for indlæggelse men forventet mulighed for hjemsendelse til egen bolig eller midlertidig døgnplads i kommunen inden for få timer. Ved behov for pleje og omsorg de før​ste døgn efter udredning og behandlingsstart kan hjemmesygepleje etableres akut.

Læs mere om TUE-projektet

Redaktør