Sundheds- og sygeplejeklinikker for hjemløse

Sundheds​afdelingen, Mændenes Hjem

I Mændenes Hjems tilbud er der stort fokus på sundhed og sundhedsydelser. En stor del af de mennesker, der benytter tilbuddene, har enten fysiske skader og sygdomme eller psykiske lidelser – og ofte begge dele. Samtidig har de færreste en stabil kontakt – hvis overhovedet nogen- til egen læge eller andre hjælpeinstanser.

 

Sygeplejeklinikken, Sundholm

er et sundhedstilbud med tre sygeplejersker tilknyttet. Der er læge en gang om ugen.
Der er åbent mandag - fredag fra kl. 8.00-10.00 & 11.00-13.00. Alle er velkomne.

 

Københavns Sundhedsteam

Sundhedsteamet er en del af Københavns Kommunes tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte mennesker.

 

Bisserne 

De hjemløses tandklinik. Bisserne tilbyder tandbehandling til hjemløse og socialt udsatte mennesker, der ikke opsøger de almene etablerede tandpleje tilbud. Tandbehandlingerne er gratis.

 

Sundhedsklinik for udokumenterede migranter

Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp driver en sundhedsklinik i København, som tilbyder basal sundhedshjælp til mennesker uden opholdstilladelse.​

Redaktør