Socialsygeplejerske

Socialsygeplejerskerne har til formål at styrke indlæggelse og udskrivelse for socialt udsatte samt kvalificere behandlingen i samarbejde med personalet i afdelingerne og derved være med til at sikre lige adgang til behandling.

Målgruppe:

Socialt udsatte, som indlægges på Bispebjerg o​​​​​g Frederiksberg hospital. Socialt udsatte er karakteriserede ved at have flere tunge sociale problemer såsom hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykisk sygdom og sparsomt netværk.

Definition af socialt udsatte: " at være socialt udsat vil sige at være udsat for samfundsmæssig stigmatisering, diskrimination, uforståenhed og i visse tilfælde foragt. Det vil sige, at man lever et liv, som gennemsnittet ikke forstår, og som ikke hører ind under gennemsnittets karakteristik af et godt liv" (Rådet for socialt udsatte SUSY UDSAT 2012).

Arbejdsform:

Socialsygeplejerskerne kan kontaktes telefonisk af personalet på hospitalerne, patienterne, øvrige samarbejdspartnere i kommunerne, private organisationer mm. Derudover opsøger socialsygeplejerskerne patienterne på de enkelte afsnit.

Hvad kan patienten bruge socialsygeplejersken til:

 • Skabe tryghed og overblik
 • Støtte patienten under hele indlæggelsesforløbet
 • Være talerør for patienten
 • Deltage i stuegang, undersøgelser, ambulante forløb mm.
 • Hjælpe med at koordinere kontakt til misbrugscenter og øvrige samarbejdspartnere.

Hvad kan personalet bruge socialsygeplejersken til:

 • Formidle viden og erfaringer om denne patientgruppe; baggrund, livsstil, levevilkår
 • Faglig sparring på komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger
 • Formidle viden om bl.a. misbrug, afhængighed, smerte- og abstinensbehandling
 • Give adgang til et bredt fagligt netværk af samarbejdspartnere uden for hospitalet
 • Koordinere kontakt til relevante samarbejdspartnere under indlæggelse
 • Støtte den gode udskrivelse
 • Undervisning.

Netværk:

Socialsygeplejerskernes arbejde er afhængigt af et stort og velfungerende netværk blandt kommunale og private organisationer samt et bredt kendskab til kommunens nichetilbud og projekter. Ligeledes er et tæt samarbejde med hospitalsafdelingerne en stor styrke.

Socialsygeplejerskerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital indgår i et socialt team med hospitalets socialrådgiver. Ligeledes er socialsygeplejerskerne med i et fagligt netværk med de øvrige socialsygeplejersker i regionen.

Undervisning:

Socialsygeplejerskerne underviser lokalt, regionalt og nationalt om målgruppen. Ligeledes underviser socialsygeplejerskerne nyansat personale på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og laver løbende oplæg for personale på relevante afdelinger.​​
Redaktør