Omsorgsophold til socialt udsatte efter indlæggelse

Omsorgscenter Thorsgade

Røde Kors Hovedstaden og Arbejder Adler har indgået et samarbejde for at etablere et center med 8 akutte omsorgspladser, målrettet socialt udsatte voksne der bliver udskrevet fra hospitaler i hovedstadsregionen efter afsluttet somatisk hospitalsbehandling, men som endnu ikke er raske.

Thorsgade kan tilbyde:

  • Et gratis ophold på op til 2 ugers varighed
  • Egen seng og aflåst skabsplads
  • Tre gratis måltider om dagen
  • Gode bade- og toiletfaciliteter
  • Hyggelige fælleslokaler
  • Adgang til Arbejder Adlers café Oasen
  • Samvær med frivillige og andre beboere
  • Ro og hvile til at komme sig efter indlæggelse
  • Sundhedsfaglig vejledning og støtte
  • Socialfaglig støtte.

Visitation til dette tilbud sker via en socialsygeplejerske.

 

Plejeafdelingen på Forchhammersvej

Plejetilbud til syge stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse. Primært for personer fra Københavns Kommune. Der er i alt 8 pladser.
Indstilling: Der skal sendes en skriftlig indstilling med formuleret mål med omsorgsopholdet.
Der skal foreligge et røntgenbillede, der max. må være 3 måneder gammelt, som afkræfter tuberkulose.
Pris: Det koster 75 kr. for kost og 93 kr. for logi. Hvis personen har udgift til en bolig, skal der kun betales for kost.
Husregler: Besøg af venner og familie begrænses til et minimum. Besøget vil foregå overvåget.
Aktiviteter uden for plejeafdelingen vil altid foregå sammen med en fra personalet.

Visitation til dette tilbud sker oftest via socialsygeplejerskerne, hvis personen er indlagt.​

Redaktør