Samordningskonsulenter

​Samordningskonsulenterne ​bygger bro mellem hospitalet og kommunen og er med til at sikre koordination og kvalitetsudvikling i patientforløb på tværs af sektorer.​​

Gennem sundhedsaftalerne er der etableret et konstruktivt samarbejde mellem hospitaler og kommuner om udskrivningsforløb for patienter. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, har, med ansættelse af to erfarne sygeplejersker som samordningskonsulenter, intensiveret dette samarbejde.

Styrker samarbejdet mellem hospital og kommune

Samordningskonsulenterne har et bredt kendskab til kommunens ydelser og er derfor nøglepersoner ift. at styrke samarbejdet mellem hospital og kommune. Samordningskonsulenten arbejder tæt sammen med hospitalets afdelinger og kommunerne, primært Københavns og Frederiksberg Kommuner, ift. konkrete patientforløb samt implementering og evaluering af samarbejdsaftaler.

Formål

At sikre koordination og udvikling af kvaliteten i patientforløb på tværs af sektorer samt medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser.

Arbejdsform

Samordningskonsulenterne:

  • er opsøgende eller kontaktes telefonisk/mail
  • samarbejder tværfagligt med afdelinger og kommuner omkring komplicerede forløb
  • er i tæt samarbejde med Følge Hjem sygeplejersker, forløbskoordinatorer, socialsygeplejersker, socialrådgivere og geriatrisk team.
  • deltager dagligt i kapacitetskonference.

Samordningskonsulenterne er desuden en del af et regionalt netværk, som sikrer ensartethed i tilbud på tværs af hospitalerne og kommunerne i Region Hovedstaden.

Nuværende indsatsområder

  • Optimering af forløb for den ældre medicinske patient med komplekse problemstillinger
  • At sikre fremdrift i anvendelse af elektronisk kommunikation og kommunikationsaftaler
  • Korrekt registrering af færdigbehandlede patienter
  • Den gode udskrivelse

Undervisning

Samordningskonsulenterne underviser alle faggrupper hospitalet og har fast undervisning for nyansatte. Derudover planlægges målrettet undervisning til den enkelte afdeling efter behov og ønsker.

Samordningskonsulenterne indgår i ekstern undervisning i kommunerne og deltager i nationale og regionale konferencer og temadage om emnet samt indgår i regionalt udviklingsarbejde.

Redaktør