Forløbskoordination

​Forløbskoordinatoren på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er sammen med de relevante afdelinger ansvarlig for implementering af de nationale forløbsprogrammer for hjertekar, KOL, diabetes, demens og kræft.​

Jette Schweitzer

Forløbskoordinatoren er sygeplejerske med mangeårig erfaring og brede medicinske kompetencer.

Formål

At skabe mere lighed i sundhed, høj kvalitet og sammenhæng, at​ sørge for ensrettede tilbud, uanset hvor patienterne har et forløb, og at patienterne får kendskab til disse tilbud.

Arbejdsform

Overordnet:

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune – at samordne netværk; at samstemme programmer for de 2 kommuner.

Arbejde:

I afdelingerne er opgaven at få sat fokus på rehabilitering. Får patienterne de rigtige tilbud, og hvordan undgår vi at skabe større ulighed i sundhed ved disse tilbud. En opgave er også at lokalisere, hvem der ikke tager imod disse tilbud og årsagen hertil.

Forløbskoordinatoren arbejder tæt sammen med afdelingerne og de 2 kommuners sundhedscentre om at implementere forløbsprogrammerne mest hensigtsmæssigt, med udgangspunkt i den kliniske hverdag.​

Strategierne for implementering sker gennem vidensdelingsmøder mellem relevante aktører på afdelingerne og i kommunerne, vidensdelingsmøder mellem hospital og kommune og vidensdeling mellem forløbskoordinatorerne i Regionen.

Netværk

Forløbskoordinatoren indgår i netværk med:

  • Regionens øvrige forløbskoordinatorer
  • kommunernes og hospitalernes kontaktpersoner
  • Kontaktperson for SOFT portalen.​
Redaktør