Ringe hjem

Formål

Ringe Hjem ordningen er tiltænkt som supplement til udskrivelsessamtaler og ambulante forløb, hvor patienten har mulighed for at stille opklarende spørgsmål om sit forløb. For at udpege målgruppen for ordningen indledes projektet med at identificere de patienter, der vil profitere mest af ordningen.

Hvilke hypoteser testes

 1. Patienter med korte indlæggelser har behov for Ringe Hjem ordning, da den korte indlæggelse giver mindre tid for patienten til at stille spørgsmål og mindre tid for personalet til at komme hele vejen rundt om forløbet. Et opkald et par dage efter udskrivelsen giver patienten mulighed for at stille spørgsmål til indlæggelsen og mulighed for at sikre, at forløbet er afsluttet tilfredsstillende.

 2. Ambulatorier med mange afbrudte forløb (defineret som udeblivelser uden afbud) har behov for Ringe Hjem ordning til at afdække årsager til udeblivelserne og til at give patienterne mulighed for at stille spørgsmål til sygdom, forløb og videre plan.

 3. Geriatriske patienter med multimorbiditet, polyfarmaci og komplekse indlæggelser har behov for Ringe Hjem ordning, da mange spørgsmål til indlæggelsen først opstår efter udskrivelsen. Et opkald et par dage efter udskrivelsen giver patienten mulighed for at stille spørgsmål til indlæggelsen og mulighed for at sikre, at forløbet er afsluttet og videregivet til hjemmeplejen på tilfredsstillende vis.

Metode

Strukturerede telefoninterviews og systematiserede statistiske opgørelser.

Spørgeskemaer testes og udvikles løbende, da der ikke er udviklet et valideret skema, der understøtter opfølgning på indlæggelser og ambulante forløb. Tidligere anvendte spørgeskemaer har alle et element af tilfredshedsundersøgelse, hvilket ikke ønskes i dette forløb.

Alle opkald varetages fra Afdeling for Sammenhængende Patientforløb af henholdsvis afdelingens Følge Hjem sygeplejersker, forløbskoordinator eller samordningskonsulenter.  På Geriatrisk Afdeling varetages opringningerne af en specialekompetent sygeplejerske. Design og gennemførelse af evalueringen varetages af afdelingens specialkonsulent.

Inklusion

 1. Patienter indlagt og udskrevet direkte fra Medicinsk Modtageafsnit

  1. På Frederiksberg Hospital inkluderes patienter >65 år

  2. På Bispebjerg Hospital inkluderes alle patienter

 2. Lunge- og Infektionssygdomme, Ambulatorium på Bispebjerg H​ospital

  1. Udeblevne KOL-patienter >65 år

  2. Udeblevne astmapatienter i alderen 18-55 år

 3. Patienter udskrevet til eget hjem fra Geriatrisk Afdeling, Frederiksberg Hospital

 4. Patienter udskrevet til eget hjem fra Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Målepunkter

 • Antal opkald, herunder forgæves opkald og manglende opkald af anden årsag (ex manglende telefonnummer)

 • Emner for spørgsmål/emner for årsag til udeblivelse, herunder afledte handlinger for det personale, der ringer (svaret på spørgsmål, ringet til afdelingen, kontaktet hjemmeplejen, egen læge eller andet)

 • Tidsforbrug pr. opkald – alt inklusiv (forberedelse m.m.)

 • Demografiske faktorer – alder, køn, m.m.

 • Funktionsniveau

 • Medicinering

 • Smerter

 • Ernæring og væske

 • Sociale relationer

 • Spørgsmål til forløb (indlæggelse/udskrivelse)

Tidsperspektiv

2014-2015 med statusevaluering medio januar 2015.


Redaktør