Følge hjem

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har et Følge Hjem-team bestående af sygeplejersker. Følge​ Hjem ordningen er et tilbud til den ældre medicinske patient, der skal sikre, at ovengangen mellem hospital og kommune bliver mere sammenhængende.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Formålet

Hjemkomsten efter udskrivelse kan virke uoverskuelig for den ældre sårbare medicinske patient.

Derfor er formålet at øge trygheden for patienten ved at optimere udskrivelsen og reducere overgangsproblematikker fra hospital til eget hjem (inkl. plejebolig).

Hvem kan blive fulgt hjem?

Hjemfølgning tilbydes ældre medicinske patienter, der opfylder to af følgende karakteristika:

  • ​Flere samtidige medicinske sygdomme
  • En kompleks social situation med skrøbeligt netværk
  • Fald i hjemmet eller faldende funktionsniveau
  • Overvejelser ift. hjemlig situation – hjælpemidler, hjælp, vurdering af funktionsevne i hjemmet
  • Utryghed eller bekymring hos patienten.

På Bispebjerg Hospital er alle medicinske afdelinger, inkl. Medicinsk Modtageafsnit (MMA) og Ortogeriatrisk Afdeling, omfattet af ordningen.

Rekvirering af Følge hjem sygeplejerske

Rekvireres i Sundhedsplatformen som best./ord. På "Følge hjem-team tilsyn". Ved behov for akut tilsyn eller hjemfølgning samme dag anbefales det yderligere at tage telefonisk kontakt til en af Følge hjem sygeplejerskerne.

Følge hjem sygeplejersker:

  • Bettina Andersen, mobil 21 38 11 76
  • Katrine Svendsen, mobil 24 83 33 18

Hvem er Følge Hjem sygeplejersken?​

En sygeplejerske med brede medicinske kompetencer og mangeårig erfaring med arbejdet med ældre og deres medicinske problemstillinger. Følge Hjem sygeplejersken har stort kendskab til kommunale tilbud og ydelser og har et velfungerende netværk af kommunale samarbejdspartnere.

​Hvordan arbejder Følge Hjem sygeplejersken?

En hjemfølgning består i hele processen, fra sygeplejersken møder patienten på afdelingen, ledsager patienten under transporten til hjemmet, og til borgeren er kommet på plads i eget hjem.

​Under forløbet er der fokus på medicin og funktionsniveau efter udskrivelse, og hvis der skønnes et behov, tager Følge Hjem sygeplejersken initiativ til yderligere hjælpeforanstaltninger.

Såfremt det vurderes relevant, ringer sygeplejersken hjem til borgeren som opfølgning på besøget.

På MMA visiteres patienterne til hjemfølgning i forbindelse med den fremskudte visitation. På de øvrige afdelinger gælder, at afdelingerne enten selv visiterer patienterne, eller at Følge Hjem sygeplejersken visiterer patienterne ved opsøgende besøg.

Hjemfølgningen dokumenteres i Sundhedsplatformen og registreres i hospitalets kodesystem. Derudover sender Følge Hjem sygeplejersken en korrespondancemeddelelse til visitationen og til hjemmesygeplejen.

Redaktør