​Afdeling for Sammenhængende Patientforløb har som overordnet formål at øge den organisatoriske, sundhedsfaglige og patientoplevede sammenhængskraft i patientforløb.

Afdelingens hovedopgaver er udvikling, forskning og implementering, som understøtter kvalitet og sammenhæng i tværgående patientforløb internt på hospitalet og på tværs af sektorer.

  • Vi arbejder med drift, udvikling og forskningsopgaver, som er indbyrdes afhængige. Udviklings- og forskningsprojekter bliver til på baggrund af input fra driften, og driften optimeres af resultater fra udviklings- og forskningsprojekter
  • I driften har vi et særligt fokus på socialt udsatte og sårbare patienter, hvor lighed i sundhed opnås gennem forskellighed i behandling og omsorg.
  • Med patienten i centrum udvikles og ledes projekter, hvor skræddersyet evalueringsdesign understøtter måling af patienternes perspektiv, indsamlingen af relevante data og etablering af gode implementeringsforløb.
  • Vi er sammensat af medarbejdere med en bred vifte af kompetencer inden for sygepleje, samordning, koordinering, udvikling, forskning, kvalitet, socialmedicin og folkesundhed.
  • Vi samarbejder tæt med sundhedsfaglige på alle niveauer og i flere sektorer - Frederiksberg og Københavns Kommuner, almen praksis og med de øvrige hospitaler i regionen.​

 Personalesammensætning

 Forløbskoordination og Samordning

 Følge hjem og ringe hjem ordningen

 Sociale ydelser

 Udvikling og forskning