Personalesammensætning i Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Her kan du finde kontaktoplysninger på afdelingens personale.


Billede følger

Fuldmægtig Thomas Alex Schram

Tlf.: 21 71 24 41
Mail: thomas.alex.schram@regionh.dk


​Arbejdsområder​

Forløbskoordination

Forløbskoordinatoren på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er sammen med de relevante afdelinger ansvarlig for implementering af de nationale forløbsprogrammer for hjertekar, KOL, diabetes, demens og kræft.​​​

 

Forløbskoordinator Jette Schweitzer

Sygeplejerske og samordningskonsulent
Tlf.: 21 19 77 09
Mail: jette.schweitzer.01@regionh.dk


Følge hjem ordning

Følge hjem sygeplejerskerne arbejder for at reducere overgangsproblematikker fra hospital til eget hjem (inkl. plejebolig) for dermed at øge trygheden for ældre sårbare, medicinske patienter.

Hjemfølgning tilbydes overvejende ældre skrøbelige medicinske patienter.​

Følge hjem sygeplejerskerne er fagligt tilknyttet Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivnngsenhed (TUE).

Billede følger

Sygeplejerske Liselotte Graa Jensen

Tlf.: 21 38 11 76
Mail: liselotte.graa.jensen.01@regionh.dk

 

Sygeplejerske Anne Sjögren

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse

Tlf.: 51 53 94 02

Mail: anne.sjoegren@regionh.dk

​Billede følger

Sygeplejerske Jan Leviné

Tlf.: 24 83 33 18
Mail: jan.levine@regionh.dk

Samordningskonsulenter

Samordningskonsulenternes arbejde er at sikre koordination, effektivitet og kvalitet i patientforløb på tværs af sektorer, og dermed medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser (jf. Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden).

 

Samordningskonsulent Lena Salomon

Sygeplejerske, examineret coach​

​​​Tlf.: 22 43 06 58
Mail: lena.andersen.salomon@regionh.dk

 

​Samordningskonsulent Jette Schweitzer

Sygeplejerske

Tlf.: 21 19 77 09
Mail: jette.schweitzer.01@regionh.dk


Socialsygeplejerske

Socialsygeplejersken arbejder for at skabe værdige og gode patientforløb for den socialt udsatte patient. ​

Mathias Lorentzen beskaaret.jpg 

Sygeplejerske Mathias Lorentzen
Vikar for Ida Havaleschka

Tlf.: 23 34 67 21
Mail: mathias.lorentzen@regionh.dk

Billede følger 

Sygeplejerske Sine Bordorff
Vikar for Catharina Hyldelund

Tlf.: 51 41 79 88
Mail: sine.lykke.bordorff@regionh.dk

Udvikling og forskning​​​

Der arbejdes med udvikling, projektledelse og evaluering af projekter, der systematisk undersøger effekten og konsekvenserne af nye arbejdsgange på hospitalet og nye samarbejdsrelationer mellem hospital, kommune og almen praksis, med henblik på at øge sammenhængen i patientforløb.​

​​

Projektleder Anne-Mette Andgren


Sygeplejerske
Tlf.: 51 36 78 95
Mail: anne-mette.falkenberg.andgren.01@regionh.dk

​​​
Redaktør