Personalesammensætning i Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Her kan du finde kontaktoplysninger på afdelingens personale.

​​​

Faglig Teamleder og samordningskonsulent Lene Yttergren 

Tlf.: 21 31 43 44

Fuldmægtig Thomas Alex Schram

Tlf.: 21 71 24 41

​Arbejdsområder​

Forløbskoordination

Forløbskoordinatoren på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er sammen med de relevante afdelinger ansvarlig for implementering af de nationale forløbsprogrammer for hjertekar, KOL, diabetes, demens og kræft.​​​

Følge hjem ordning

Følge hjem sygeplejerskerne arbejder for at reducere overgangsproblematikker fra hospital til eget hjem (inkl. plejebolig) for dermed at øge trygheden for ældre sårbare, medicinske patienter.

Hjemfølgning tilbydes overvejende til  ældre skrøbelige medicinske patienter.

Hverdage fra kl. 8.00-15.30​

Sygeplejerske Bettina Andersen
Tlf.: 21 38 11 76


​Sygeplejerske Katrine Eldam Svendsen
Tlf.: 24 83 33 18
Mail: Katrine.Eldam.Svendsen@regionh.dk 

Samordningskonsulenter

Samordningskonsulenternes arbejde er at sikre koordination, effektivitet og kvalitet i patientforløb på tværs af sektorer, og dermed medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser (jf. Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden).


​Samordningskonsulent Anne Sjögren

Sygeplejerske, sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse
Tlf.: 51 53 94 02
Mail: anne.sjoegren@regionh.dk

Samordningskonsulent og faglig teamleder Lene Yttergren
Sygeplejerske, cand.pæd.psyk.
​​​Tlf.: 21 31 43 44

Socialsygeplejerske

Socialsygeplejersken arbejder for at skabe værdige og gode patientforløb for den socialt udsatte patient. ​

Sygeplejerske Camilla Joy Wimmer
Tlf. 51 41 79 88

Sygeplejerske Catharina Hyldelund
Tlf. 21 29 6059

Sygeplejerske Ida Havaleschka (BARSEL)
Sygeplejerske Mathias Lorentzen
Tlf.: 23 34 67 21

Udvikling og forskning​​​

Der arbejdes med udvikling, projektledelse og evaluering af projekter, der systematisk undersøger effekten og konsekvenserne af nye arbejdsgange på hospitalet og nye samarbejdsrelationer mellem hospital, kommune og almen praksis, med henblik på at øge sammenhængen i patientforløb.​


Redaktør