Personalesammensætning i Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Her kan du finde kontaktoplysninger på afdelingens personale.
​​​Fuldmægtig Thomas Alex Schram
Tlf.: 21 71 24 41

​Arbejdsområder​

Forløbskoordination

Forløbskoordinatoren på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er sammen med de relevante afdelinger ansvarlig for implementering af de nationale forløbsprogrammer for hjertekar, KOL, diabetes, demens og kræft.​​​

​Forløbskoordinator Jette Schweitzer
Sygeplejerske og samordningskonsulent
Tlf.: 21 19 77 09

Følge hjem ordning

Følge hjem sygeplejerskerne arbejder for at reducere overgangsproblematikker fra hospital til eget hjem (inkl. plejebolig) for dermed at øge trygheden for ældre sårbare, medicinske patienter.

Hjemfølgning tilbydes overvejende ældre skrøbelige medicinske patienter.​
Følge hjem sygeplejerskerne er fagligt tilknyttet Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivnngsenhed (TUE).

Sygeplejerske Liselotte Graa Jensen
Tlf.: 21 38 11 76

​Sygeplejerske Anne Sjögren
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse
Tlf.: 51 53 94 02

Tlf.: 24 83 33 18

Samordningskonsulenter

Samordningskonsulenternes arbejde er at sikre koordination, effektivitet og kvalitet i patientforløb på tværs af sektorer, og dermed medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser (jf. Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden).

​Samordningskonsulent Lena Salomon
Sygeplejerske, examineret coach​
​​​Tlf.: 22 43 06 58

​Samordningskonsulent Jette Schweitzer
Tlf.: 21 19 77 09

Socialsygeplejerske

Socialsygeplejersken arbejder for at skabe værdige og gode patientforløb for den socialt udsatte patient. ​

Sygeplejerske Mathias Lorentzen
Vikar for Ida Havaleschka
Tlf.: 23 34 67 21

Sygeplejerske Catharina Hyldelund
Tlf. 51 41 79 88


Udvikling og forskning​​​
Der arbejdes med udvikling, projektledelse og evaluering af projekter, der systematisk undersøger effekten og konsekvenserne af nye arbejdsgange på hospitalet og nye samarbejdsrelationer mellem hospital, kommune og almen praksis, med henblik på at øge sammenhængen i patientforløb.​

Projektleder Anne-Mette Andgren
Sygeplejerske
Tlf.: 27 57 83 85

Redaktør