Personalesammensætning i Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Her kan du finde kontaktoplysninger på afdelingens personale.
​​​Fuldmægtig Thomas Alex Schram
Tlf.: 21 71 24 41

​Arbejdsområder​

Forløbskoordination

Forløbskoordinatoren på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er sammen med de relevante afdelinger ansvarlig for implementering af de nationale forløbsprogrammer for hjertekar, KOL, diabetes, demens og kræft.​​​

Følge hjem ordning

Følge hjem sygeplejerskerne arbejder for at reducere overgangsproblematikker fra hospital til eget hjem (inkl. plejebolig) for dermed at øge trygheden for ældre sårbare, medicinske patienter.

Hjemfølgning tilbydes overvejende til  ældre skrøbelige medicinske patienter.​

Sygeplejerske Liselotte Graa Jensen
Tlf.: 21 38 11 76

​Sygeplejerske Camilla Rasmussen
Tlf.: 24 83 33 18

Samordningskonsulenter

Samordningskonsulenternes arbejde er at sikre koordination, effektivitet og kvalitet i patientforløb på tværs af sektorer, og dermed medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser (jf. Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden).

​Samordningskonsulent Lena Salomon
Sygeplejerske, examineret coach​
​​​Tlf.: 22 43 06 58

​Konstitueret samordningskonsulent Anne Sjögren

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse
Tlf.: 51 53 94 02
Mail: anne.sjoegren@regionh.dk


Socialsygeplejerske

Socialsygeplejersken arbejder for at skabe værdige og gode patientforløb for den socialt udsatte patient. ​

Sygeplejerske Ida Havaleschka

Tlf. 51 41 79 88
Mail: ida.slou.havealeschka@regionh.dk

Sygeplejerske Mathias Lorentzen
Tlf.: 23 34 67 21

Sygeplejerske Catharina Hyldelund
Tlf. 21 29 6059


Udvikling og forskning​​​
Der arbejdes med udvikling, projektledelse og evaluering af projekter, der systematisk undersøger effekten og konsekvenserne af nye arbejdsgange på hospitalet og nye samarbejdsrelationer mellem hospital, kommune og almen praksis, med henblik på at øge sammenhængen i patientforløb.​

Projektleder Anne-Mette Andgren
Sygeplejerske
Tlf.: 27 57 83 85

Redaktør