Medicinsk Modtageafsnit MMA1 og MMA2

​På Medicinsk Modtageafsnit bliver akutte medicinske patienter indlagt til undersøgelse og behandling ​det første døgn. Det angår bl.a. patienter med mave-tarm lidelser, lungemedicinske lidelser samt andre akutte medicinske problemstillinger.

​​

  • ​​Neurologiske og hjertemedicinske patienter henvises direkte til de respektive afdelinger. 
  • I det første døgn tages der stilling til, om du kan sendes hjem, bør have ambulant opfølgning, eller om du har behov for yderligere indlæggelse på hospitalet. 
  • Når du ankommer til afdelingen, bliver du modtaget af en sygeplejerske, der har en samtale med dig om dine symptomer og det forventelige indlæggelsesforløb. I den forbindelse modtager du også praktisk information om afdelingen. 
  • Typisk foretager vi også nogle indledende undersøgelser i form af blodprøver, røntgenundersøgelse m.m. Du bliver også undersøgt af en læge, der i dialog med dig lægger en plan for dit ​videre forløb. 
  • Vi har et tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger, så du kan efter behov forvente, at læger fra relevante specialer vil tilse dig. 
  • Under alle omstændigheder vil du løbende blive informeret om prøvesvar og behandlingsplan. ​

Tæt samarbejde for din skyld
Vi har et tæt samarbejde med hospitalets ældrekonsulent, socialsygeplejerske, følge-hjem sygeplejerske, fysioterapeuter, psykiatere samt primærsektoren – f.eks.​ kommuner og praktiserende læger, så vi ​sammen kan tilrettelægge det bedst mulige forløb for dig. 
​​
Redaktør