​​

Medicinsk Modtageafsnit MMA1, MMA2 og MMA3

​På Medicinsk Modtageafsnit (MMA) bliver akutte medicinske patienter indlagt til undersøgelse og behandling ​det første døgn. Det angår bl.a. patienter med mave-tarm lidelser, lungemedicinske lidelser samt andre akutte medicinske problemstillinger.

Medicinsk Modtageafsnit 1 + 2 (MMA 1 og MMA 2)

  • Neurologiske og hjertemedicinske patienter henvises direkte til de respektive afdelinger. 
  • I det første døgn tages der stilling til, om du kan sendes hjem, bør have ambulant opfølgning, eller om du har behov for yderligere indlæggelse på hospitalet. 
  • Når du ankommer til afdelingen, bliver du modtaget af en sygeplejerske, der har en samtale med dig om dine symptomer og det forventelige indlæggelsesforløb. I den forbindelse modtager du også praktisk information om afdelingen. 
  • Typisk foretager vi også nogle indledende undersøgelser i form af blodprøver, røntgenundersøgelse m.m. Du bliver også undersøgt af en læge, der i dialog med dig lægger en plan for dit ​videre forløb. 
  • Vi har et tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger, så du kan efter behov forvente, at læger fra relevante specialer vil tilse dig. 
  • Under alle omstændigheder vil du løbende blive informeret om prøvesvar og behandlingsplan. ​

Tæt samarbejde for din skyld
Vi har et tæt samarbejde med hospitalets ældrekonsulent, socialsygeplejerske, følge-hjem sygeplejerske, fysioterapeuter, psykiatere samt primærsektoren – f.eks.​ kommuner og praktiserende læger, så vi ​sammen kan tilrettelægge det bedst mulige forløb for dig. 
​​

Medicinsk Modtageafsnit 3 (MMA 3)

MMA 3 har 20 pladser og modtager medicinske akutte syge patienter over 18 år.
Afsnittet vurderer ved modtagelsen af patienterne om de har behov for indlæggelse og vi foretager prøver og undersøgelser. Vi har en ældre/yngre modtagelse, hvor vi flerfagligt og tværsektorielt arbejder for at vores patienter ikke indlægges unødigt.
Vi har tillige en exitlounge, hvor patienter, der er på vej hjem, kan vente på transport, få lidt frokost, en kop te og eventuelt tale med sygeplejerske og sekretær, mens de venter og kan få afklaret de sidste spørgemål.
Patienter, der har fået orlov vil tillige møde ind i exitloungen, hvor personalet vil tage imod og sikre rette patientforløb.
Redaktør