Central Visitationsenhed Byen

CVI-byen er placeret i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. CVI-byen modtager alle henvisninger, såvel akutte som elektive (planlagte) fra praktiserende læger og akuttelefonen 1813, og henviser disse til relevante afdelinger. 

CVI-byen

  • Betjener ca. 485.000 borgere i Planlægningsområde Byen
  • Er døgnbemandet med 2-3 specialuddannede lægesekretærer ad gangen
  • Modtager i gennemsnit 150 akutte telefonopkald i døgnet
  • Behandler i gennemsnit 400-600 elektive henvisninger i døgnet
  • CVI-byen visiterer til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Rigshospitalet​

Akut indlæggelse

Ved akut indlæggelse skal praktiserende læge/kørende læge i 1813-regi kontakte visitationen døgnet rundt på:

  • Tlf. 38 69 77 11 Der skal sendes akut elektronisk henvisning til CVI-byen eller evt. faxes på 38 63 98 24.
  • CVI-byen sørger for evt. transport til patienten
  • I visse tilfælde vil indlæggende læge bliver bedt om at konferere indlæggelsen med henholdsvis medicinsk koordinerende læge eller bagvagt på specialafdeling. 

Visitation af børn

Børn under 16 år indlægges, som udgangspunkt ikke på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, ved behov for indlæggelse overflyttes børn til Hvidovre Hospital eller Rigshospitalet.

​​Visitation af gravide

Gravide indlægges som udgangspunkt ikke på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, ved behov for indlæggelse overflyttes til Hvidovre Hospital eller Rigshospitalet.

Redaktør