Akutmodtagelsen (skadeafsnit)

​I Akutmodtagelsen bliver akutte medicinske og kirurgiske patienter modtaget til undersøgelse og behandling efter akut opstået sygdom eller tilskadekomst.

​​​​​​​​​​​​​​

Behandlingsforløb

I A​kutmodtagelsens patientafsnit bliver du modtaget af personalet, der vurderer din tilstand. Afhængig af dine symptomer og tilstand vil du blive henvist til det rette behandlingsforløb. Dette kan være til indlæggelse​ i et af hospitalets sengeafsnit eller i et ambulant forløb i Akutmodtagelsen der kan afsluttes samme dag.

​Du får tildelt en farvekode afhængig af din behandling

I alle Region Hovedstadens akutmodtagelser tildeles patienterne farvekoder på baggrund af alvoren af den enkelte patients tilstand​:

  • RØD: Din skade eller sygdom vurderes at være meget alvorlig, og der er behov for øjeblikkelig behandling umiddelbart efter ankomst til Akutmodtagelsen.
  • ORANGE: Du vurderes at have en alvorlig skade eller sygdom, som kræver akut behandling. Dette betyder at Akutmodtagelsen tilstræber at starte din behandling indenfor 15 min. efter din ankomst.
  • GUL: Din skade eller sygdom vurderes at være af en sådan art, at du har behov for behandling snarest muligt. Akutmodtagelsen tilstræber, at du kommer i behandling i løbet af 1 time.
  • GRØN: Du har mindre skader eller symptomer, og har derfor brug for behandling. Akutmodtagelsen tilstræber, at du kommer i behandling i løbet af 3 timer.
  • ​BLÅ: Du har en mindre, helt begrænset skade, eller et symptom, og har derfor brug for behandling. Akutmodtagelsen tilstræber, at du kommer i behandling i løbet af 4 timer.

Dit ophold i Akutmodtagelsen 

Såfremt du er ambulant patient kan det forekomme, at du må vente længere tid end tilstræbt. Det beklager vi naturligvis - men ventetid kan opstå af flere grunde: F.eks. hvis læger og sygeplejersker er optaget af at behandle andre patienter, eller ​​hvis der kommer mange patienter indenfor et kort tidsrum, eller hvis man venter på lægetilsyn fra en anden afdeling på hospitalet.


Redaktør