Tværsektoriel Udskrivningsenhed

​I Udskrivningsenheden har man lagt regionale medarbejdere (følge hjem sygeplejersker og samordningskonsulenter) og kommunale medarbejdere (udskrivningskoordinatorer) sammen i en gruppe.

Gruppen er skabt for at understøtte veltilrettelagte, professionelle og trygge udskrivelser for patienterne, med færrest mulige ventedage og genindlæggelser.

Følge hjem ordning

Følge hjem sygeplejerskerne arbejder for at reducere overgangsproblematikker fra hospital til eget hjem (inkl. plejebolig) for dermed at øge trygheden for ældre sårbare, medicinske patienter.

Hjemfølgning tilbydes overvejende ældre skrøbelige medicinske patienter.

Følge hjem sygeplejersker:

  • Anne Sjøgren, tlf. 51 53 94 02
  • Jan Leviné, tlf. 24 83 33 18
  • Liselotte Graa Jensen, tlf. 21 38 11 76

Læs mere om følge hjem ordningen og hvordan der rekvireres følge hjem sygeplejersker.

Samordningskonsulenter

Samordningskonsulenternes arbejde er at sikre koordination, effektivitet og kvalitet i patientforløb på tværs af sektorer, og dermed medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser (jf. Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden).

Samordningskonsulenter:

  • Jette Schweitzer, tlf. 21 19 77 09
  • Lena Salomon, tlf. 22 43 06 58

Læs mere om samordningskonsulenterne

Udskrivningskoordinatorer

(ansat i Københavns Kommune)

Udskrivningskoordinatorernes arbejde er at holde visitationskonferencer med patienter, hvor der er anmodet om yderligere koordinering, der retter sig mod almen rehabilitering, Akut Plejeenhed, neurorehabilitering samt palliative pladser.

På Bispebjerg Hospital er der tilknyttet 5 udskrivningskoordinatorer:

  • Anja Thorslund
  • Bettina Keller
  • Ditte Maria Vind
  • Hanne Møller Kjeldsen
  • Jeanne Rosenø Hvidberg.


Redaktør