Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvis formål er at give sårbare ældre og andre medicinske patienter over 65 år et hurtigt og sammenhængende udrednings- og udskrivningsforløb. TUE er et alternativ til indlæggelse.

​​​

TUE består af to enheder med fælles leder: Udredningsenheden (se nedenfor) og Udskrivningsenheden.

Ledende oversygeplejerske

Berit Juhl
Tlf.: 21 91 77 55
Mail: hy8w@kk.dk

​​​​​​​​​​Åbningstider​

TUE er åben mandag til fredag fra kl. 8.30 – 19.00.

Tlf. 38 63 59 82.

Hvem møder borgeren i TUE?

I TUE vil du møde særligt uddannede sygeplejersker fra Københavns Kommune, som foruden viden og erfaring indenfor akut sygepleje, omsorg og mobilisering også har et bredt kendskab til kommunens tilbud. På den måde kan din hjemsendelse ske i tæt samarbejde med fx din kommunes hjemmepleje.

Der er ansat seks sygeplejersker til de seks pladser, der er i TUE. Afdelingssygeplejerske fra Medicinsk Modtage afsnit og Københavns Kommune samarbejder om ledelse og dermed læring på tværs af hospital og kommune. Der er også tilknyttet en læge i geriatri til TUE-pladserne.

Vurdering, udredning og behandling af speciallæger

De borgere, der henvises til TUE tilbydes vurdering, udredning undersøgelse og behandling af Bispebjerg Hospitals speciallæger.

Sådan henvises til TUE

Den praktiserende læge og akuttelefonen 1813 kontakter Central Visitationsenhed (CVI)​, som melder patienten til TUE-lægen.

Akutmodtagelsens læger og ansvarshavende sygeplejersker kontakter TUE direkte

Tlf. 38 63 59 82

Den henvisende læge eller ansvarlige i Akutmodtagelsen kan også kontakte TUE-lægen direkte på tlf. 29 66 26 29.

Hvem henvises til TUE?

Patienten skal

  • være bosiddende i Bispebjerg Hospitals optageområde
  • have en medicinsk diagnose 
  • være fyldt 65 år eller
  • hvis under 65 år, i forvejen modtage sundheds- og plejeydelser fra Københavns Kommune.

Hvis en borger efter udredning i TUE har behov for indlæggelse og yderligere behandling, bliver vedkommende indlagt på Medicinsk Modtageafsnit, som ligger i umiddelbar tilknytning til TUE.​​

TUE bygger på et tidligere samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital. Se evalueringsrapporten, som findes i to udgaver:


Redaktør