​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om afdelingen

​Akutmodtagelsen er oftest den akutte patients første møde med Bispebjerg Hospital. Vi betjener ca. 435.000 borgere i København og Frederiksberg k​ommuner, og vi har ca. 85.000 besøg i vores skadeafsnit og ca. 10.000 indlæggelser om året.​​​

Vi er en af Region Hovedstadens fire akutmodtagelser, og vi arbejder i tråd med Bispebjerg Hospitals strategi om fokus og forenkling, så vi kan fokusere på vores kerneydelse, som ligger hos patienten, således at patienten og deres pårørende kan føle sig ventet og velkommen, og at de oplever deres forløb som et sammenhængende patientforløb.


 Afsnit

​Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Afdeling for Sammenhængende Patientforløb har som overordnet formål at øge den organisatoriske, sundhedsfaglige og patientoplevede sammenhængskraft i patientforløb.

Afdelingens hovedopgaver er udvikling, forskning og implementering, som understøtter kvalitet og sammenhæng i tværgående patientforløb internt på hospitalet og på tværs af sektorer.​​​

 Afdelingsledelsen