Afsnit

​Afdeling for Sammenhængende Patientforløb

Afdeling for Sammenhængende Patientforløb har som overordnet formål at øge den organisatoriske, sundhedsfaglige og patientoplevede sammenhængskraft i patientforløb.

Afdelingens hovedopgaver er udvikling, forskning og implementering, som understøtter kvalitet og sammenhæng i tværgående patientforløb internt på hospitalet og på tværs af sektorer.​​​

 Afdelingsledelsen