​​​​​​​​​

Kontakt


​​Benyt oplysningerne på denne side for at komme i kontakt med Akutmodtagelsen, Medicinsk Modtageafsnit (MMA), Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE), afdelingsledelse, administration og Afdeling for Sammenhængende Patientforløb.

Vær opmærksom på vores telefonåbningstid og på, at du ikke skal sende personfølsomme oplysninger til os på mail.​ Mailadressen kan ikke bruges til henvendelse vedrørende akutte eller planlagte sygdoms-/behandlingsforløb.​

​​Pas på​ dine personfølsomme oplysninger

Du er velkommen til at sende en e-mail til os. Vær dog opmærksom på, at hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data, dvs. ​fødselsdato, CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, skal du anvende almindelig post, telefon eller digital post. Læs mere om digital post her.​​​