Akut brug for hjælp?

​112 er et alarmnummer. Ring kun 112, hvis der er brug for akut hjælp.

​Ring 112 hvis du overværer en ulykke, hvor en eller flere er kommet alvorligt til skade eller hvis en person pludselig bliver meget syg eller er bevidstløs.

Alarmcentralen vil spørge dig om følgende:

  • hvem du er
  • hvad der er sket, hvem der er kommet til skade
  • hvor og hvornår det er sket (præcis adresse eller sted)
  • hvor du ringer fra (telefonnummer)

Bliv på stedet til hjælpen er fremme. Du kan hjælpe til på stedet indtil professionel hjælp er fremme og give ambulancepersonalet yderligere oplysninger. Ambulancen henter den tilskadekomne og bringer vedkommende til skadestuen eller direkte til en hospitalsafdeling.

Ved mindre alvorlige sygdomme eller ulykker må du selv sørge for transport til 

​Du skal ringe 1813, hvis du vil på Akutmodtagelsen eller har brug for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid.

Redaktør