Kompetenceudvikling

Akutmodtagelsens behandling og pleje foregår på et højt fagligt niveau og vi prioriterer naturligvis, at afdelingens ansatte tilbydes uddannelse og udvikling i et dynamisk og spændende læringsmiljø. På den måde sikrer vi, at alle ansatte er kompetencemæssigt i stand til at løse opgaverne på det ønskede høje kvalitetsniveau. 

Sygeplejersker

Alle sygeplejersker indgår i et individuelt kompetenceudviklingsprogram. Det starter ved ansættelsesstart og tilpasses i løbet af ansættelsen, den enkelte sygeplejerskes erfaring, behov og ønsker, i overensstemmelse med afdelingens opgaver og udvikling.
Kompetenceudviklingsprogrammet bidrager til at sætte rammerne for sygeplejerskernes faglige udvikling, således at de har de nødvendige kompetencer til at give de akutte patienter behandling og pleje af høj kvalitet, samt styrke den enkelte sygeplejerskes arbejdsglæde, motivation og engagement.

Kompetenceudviklingsprogrammet beskriver den enkelte sygeplejerskes ansvar og muligheder for fortløbende udvikling af faglige, sociale og organisatoriske kompetencer i ansættelsen. Kompetenceprogrammet relaterer sig til sygeplejerskens overordnede virksomhedsområde i forhold til den udførende, ledende, formidlende samt udviklende sygepleje.

I forløbet har sygeplejersken evalueringssamtaler efter 8 uger, ½ år ansættelse og derefter Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvert år med afdelingssygeplejersken. Endvidere planlægges der en personlig kompetenceudviklingsdag  én gang årligt med sygeplejerske med  speciel funktion.

Kompetenceudviklingsprogrammet er en del af det planlagte læringsmiljø, der ligeledes indbefatter strukturret brug af ressourcepersoner. To årlige temadage med et fagligt indhold. Løbende undervisning i Akutmodtagelsens regi. Lokal uddannelse til selvstændig behandlerfunktion som sygeplejerske efter ca. ½ års ansættelse, samt konflikthåndteringskursus.

Udover de interne undervisningstilbud, findes der i regi af akutsygepleje eksterne kurser og uddannelsesforløb. . Der er bl.a. mulighed for at søge traumekurset Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN), samt en regional diplomuddannelse i akutsygepleje med moduler indenfor almen akutsygepleje, behandlersygepleje og team- og triage.

Lægesekretærer

I 2014 er der i Akutmodtagelsen udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram for lægesekretærer med henblik på at hjælpe den enkelte lægesekretær i sin faglige udvikling, således at der opnås arbejdsglæde, motivation og engagement.

​Kompetenceudviklingsprogrammet skal medvirke til at sætte rammerne for lægesekretærernes faglige udvikling, således at de har de nødvendige kompetencer til at sikre kvalitet og effektivitet omkring de administrative opgaver, der knytter sig til det ideelle patientforløb.

Kompetenceudvikling er et "værktøj", der beskriver den enkelte medarbejders ansvar og muligheder for fortløbende udvikling af kompetence i ansættelsen.

Kompetenceudviklingsprogrammet planlægges iværksat i 2015 for lægesekretærgruppen.

Redaktør