For studerende

I akutmodtagelsen (AKM) og Medicinsk Modtageafsnit MMA modtager vi sygeplejestuderende og lægesekretærelever.

​​​​​​​​

Sygeplejestuderende, ambulanceassistenter og ambulancebehandlerelever​

https://www.kp.dk/uddannelser/sygeplejerske

I Akutmodtagelsen modtager vi flere forskellige former for uddannelsessøgende. Vi modtager sygeplejestuderende på 1., 2., 5. og 6. semester, ambulanceassistent- og ambulancebehandlerelever, medic-elever fra forsvaret samt ambulancebehandlere og paramedicinere i en-dags vedligehold. Studieforløbende er ofte overlappende med en hovedvægt af forløb for sygeplejestuderende. Vi tilbyder både medicinske og kirurgiske uddannelsesforløb afhængigt at hvilket afsnit, den studerende/eleven er tilknyttet.

Klinisk underviser Kamilla Petschnig er faglig leder for det prægraduate uddannelsesområde, og har ansvar for blandt andet at planlægge og koordinere de studerendes uddannelsesforløb, at skabe rammer, som sikrer progression i den kliniske uddannelse og undervise i og på tværs af afsnit. 

Sygeplejestuderende modtager inden deres ophold en intromappe, som beskriver Akutmodtagelsen som samlet afdeling, de tre afsnit Akutmodtagelsen AKM, Medicinsk Modtageafsnit MMA og Akutklinikken og med informationer om alt fra læringsmiljø, kultur, samarbejde og praktiske informationer. Du kan læse mappen her (link).

Sygepleje og studieforløb i Akutmodtagelsen

Sygeplejen i de tre afsnit er bestemt ud fra den kontekst, som udgør afsnittet, men generelt er patientforløbene karakteriseret som korte og intense. Derfor afspejler undervisningen i Akutmodtagelsen den sygepleje, der er kendetegnende for de akutte patientforløb. Eksempelvis inddrages metoder som ABCDE, EWS og triagering i undervisningen, da de anvendes i afsnittene til systematisk observation af den kritisk syge patient.

I Akutmodtagelsen bidrager alle til læringsmiljøet. Hvert afsnit har en klinisk vejleder, som varetager den kliniknære refleksion. I Akutklinikken hedder klinisk vejleder Irene Mortensen, i AKM hedder klinisk vejleder Troels Filtenborg og i MMA hedder klinisk vejleder Helle Borregaard. De kliniske vejledere har den tætte kontakt med sygeplejestuderende allokeret til vejlederens afsnit, hvoraf klinisk vejleder i MMA, qua en udvidet funktion som klinisk vejleder, undervejs i studieforløbene samler de studerende på tværs af afsnit til undervisning i blandt andet farmakologi, håndtering af diverse arbejdsredskaber og sygdomslære med inddragelse af cases fra praksis.

I Akutmodtagelsen arbejder vi med, at studieforløbene skal afspejle et højt sygeplejefagligt og pædagogisk niveau, gennemsigtighed i de tilrettelagte forløb og tydelighed i samarbejdet.

Akutmodtagelsen samarbejder i dele af undervisningen desuden med afdeling Q og D. De kliniske undervisere tilrettelægger samlet undervisning for de studerende afhængigt af semesterniveau, hvilket giver mulighed for at få indblik i et andet speciale. 

 

 

Lægesekretærelever i Akutmodtagelsen

 

Akutmodtagelsen modtager op til to lægesekretærelever i praktik ad gangen.

Forløbet deles op med de første tre måneder på Medicinsk Modtageafsnit (MMA), hvor der skrives for hele det medicinske område i vagter.

Efter det første forløb kommer de én måned i Akutklinikken, på Frederiksberg Hospital hvor de introduceres for modtagerfunktion af de forskellige patientforløb.

De sidste fire måneder fortsættes i Akutmodtagelsens skadeafsnit (AKM), som modtager akutte medicinske og kirurgiske skader døgnet rundt meldt fra 1813 eller indbragt via 112.

Der er mulighed for et elevforløb, hvor du får lov til at prøve grænser med det akutte område. Vi giver i høj grad vores elever mulighed for, selv at forme deres elevtid. I afdelingen har vi tilknyttet én praktikansvarlig, som planlægger et forløb sammen med eleven.

Læs mere om lægesekretæruddannelsen

Redaktør