For studerende

I akutmodtagelsen (AKM) og Medicinsk Modtageafsnit MMA1 og MMA2 modtager vi sygeplejestuderende og lægesekretærelever.

​​​​​​​​

Sygeplejestuderende, ambulanceassistenter og ambulancebehandlerelever​

Akutmodtagelsen modtager sygeplejestuderende på modul 1, 2, 4, 11 og 12 samt ambulanceassistent- og ambulancebehandlerelever.  Vi kan tilbyde både medicinske og kirurgiske uddannelsesforløb.

Koordinerende klinisk vejleder i Akutmodtagelsen Mette Zornig er ansat med ansvar for at strukturere de studerendes uddannelsesforløb og skabe rammer, som sikrer progression i den kliniske uddannelse. 

Korte, intense patientforløb karakteriserer Akutmodtagelsen. Netop dette tages op i undervisningssituationer. Der arrangeres klinikker og studieunits, hvor der er fokus på de problematikker, som er kendetegnende for akutte patientforløb.

Studieunits
Her arbejder vi casebaseret og med refleksionsøvelser. 

Triage- og scoringssystemer, der anvendes i afsnittene til systematisk observation af den kritisk syge patient, inddrages i undervisningen. 

Klinikker: Her arbejder vi med nogle af de emner, som modulbeskrivelserne lægger op til. F.eks. etik, kvalitetsudvikling og ledelse. 

Samarbejde med andre afdelinger
Klinikkerne afholdes i samarbejde med afdeling K, hvilket giver mulighed for at få indblik i et andet speciale. 

En daglig vejleder i hver afdeling supplerer den koordinerende kliniske vejleder i arbejdet med studerende og elever, men i Akutmodtagelsen bidrager alle sygeplejersker til læringsmiljøet. 

  • ​​​​Læs mere om ambulanceassistentuddannelsen på ​​ww​w.falck.dk​​

Lægesekretærelever i Akutmodtagelsen

Akutmodtagelsen modtager to lægesekretærelever i praktik ad gangen.

Forløbet deles op med de første fire måneder på Medicinsk Modtageafsnit (MMA), hvor der skrives for hele det medicinske område i vagter og weekender.

De følgende fire måneder fortsættes i Akutmodtagelsens skadeafsnit (AKM), som modtager akutte medicinske og kirurgiske skader døgnet rundt meldt fra 1813 eller indbragt via 112.

Der er mulighed for et elevforløb, hvor du får lov til at prøve grænser med det akutte område. Vi giver i høj grad vores elever mulighed for, selv at forme deres elevtid. I afdelingen har vi tilknyttet 3 elevansvarlige, som følger eleven under hele forløbet i Akutmodtagelsen.
Redaktør