Ring før behandling ved akut sygdom eller skade

Husk at ringe til din praktiserende læge i åbningstiden. Uden for din praktiserende læges åbningstid skal du ringe 1813, inden du møder op på Akutmodtagelsen.

Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital betjener over 435.000 borgere i København og Frederiksberg kommuner og har ca. 85.000 besøg og ca. 10.000 indlæggelser om året.

BEMÆRK
Akutmodtagelsen har fortsat restriktioner i forhold til besøg og følge af pårørende. Spørg personalet ved tvivl, eller ring på telefon 38 63 61 79.