​​​​

Forskning i Abdominalcenter K

​Her kan du læse om Abdominalcenter K's hovedforskningsområder

Kolorektal ca​​​​ncer (CRC)

​Der udgår arbejder fra afdelingen baseret på udtræk fra Danish Colorectal Cancer Group databasen med fokus på bl. a. anastomoselækage som led i et disputatsarbejde. Signifikansen af uspecifikke CT-påviste lungeinfiltrater og venøs tromboemboli hos patienter, der stages for kolorektal cancer, udgør grundlaget for et ph.d-forløb. Afdelingen har initieret multicenterstudiet COLOFOL, der i randomiseret regi evaluerer effekten af et intensiveret follow-up program efter behandling for CRC. I tæt samarbejde med firmaet 2cureX med støtte fra EU og Højteknologifonden udvikles diagnostisk værktøj til prædiktion af følsomhed for givne kemoterapiregimer baseret på dyrkede CRC-celler høstet fra tumorbiopsier. Der er samarbejde med klinisk immunologisk laboratorium Hvidovre Hospital i undersøgelse af prognostiske og diagnostiske serummarkører fra patienter henvist til endoskopi på mistanke om CRC.

Sårheling 

Eksperimentelle studier vedrørende tarmanastomosers heling med fokus på matrix metalloproteinaser, effekten af tobaksrygning, klinisk randomiserede sårhelingsstudier og anvendelsen af sårmodeller humant såvel som hos forsøgsdyr. Vurdering af MMPs koncentration i kolon/rektum ved ileustilstande. Analyse af MMP-aktiviteten i stapler-doughnuts og dennes relation til efterfølgende lav anastomoselægkage.

Hernier

Studier til afklaring af de biologiske forudsætninger for udviklingen af bugvægshernie. Herunder foretages endvidere epidemiologiske studier med tilknytning af databaser (Landspatientregistret, Dansk Herniedatabase, Karbasen mm, idet bugvægsherniers relation til andre lidelser vurderes. Afdelingen deltager aktuelt i 3 multicenterundersøgelser om behandlingen af hhv. ar-, navle- og lyskebrok. Endvidere testes en profylaktisk nedbrydelig meshe (TIGR) i forebyggelsen af hernier efter akut anlæggelse af stomi. Endelig vurderes prospektivt effekten af operation for gigante incisionelle hernier i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin og Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme​. Der er tilknyttet 2 ph.d-er til disse projekter.

Evidensbaseret medicin

Abdominalcenter K har siden 1998 haft værtskabet for the Cochrane Colorectal Cancer Group. Som funktion heraf udarbejdes færdige reviews og protokoller for fremtidige Cochrane oversigter inden for det definerede område.

Epitéltransport

Belysning af den neuroendokrine regulation af epitéltransport i mave-tarm-kanalen hos normale og patienter (fx med funktionelle mave-tarm sygdomme) med symptomer (fx diare og obstipation) på unormal epitéltransport. Der anvendes vævsprøver primært udtaget ved endoskopiske procedurer.

Akut pancreatitis

Udvalgte neuroendokrine biokemiske markører i blodprøver undersøges hos patienter med akut pancreatitis til vurdering af deres prædiktive værdi overfor komplikationer. Der samarbejdes med andre laboratorier og institutter, og et ph.d-forløb pågår.

Sygepleje

Studier over den palliative hospitalsindsats for patienter med ikke-radikalt behandlet gastro-intestinal cancer.

Andet

Studier inden for diverse minimalt invasive teknikker inkl. SILS. Der udarbejdes ved afdelingen flere studenter-kandidatopgaver årligt inden for flere kirurgiske områder.​

 

 

 

 


​​​
Redaktør