Publikationer 2009

​Videnskabelige publikationer i Afd. K, BBH, år 2009

​Videnskabelige artikler:

Almqvist S, Werthén M, Johansson M, Törnqvist J, Ågren MS, Thomsen P. Evaluation of a near-senescent human dermal fibroblast cell line and effect of amelogenin. Br J Dermatol 2009;160:1163-71. 

Baatrup G, Breum N, Qvist N, Wille-Jørgensen P, Elbrønd H, Møller P, Hesselfeldt P. Trans-anal endoscopic microsurgery in 143 consecutive patients with rectal adenocarcinoma: results from a Danish multicenter study. Colorectal Dis 2009;11:270-5.

Bisgaard T, Kehlet H, Bay-Nielsen M, Iversen MG, Wara P, Rosenberg J, Friis-Andersen H, Jørgensen LN. Nationwide study of early outcome after incisional hernia repair. Br J Surg 2009;96:1452-7.

Bülow S, Harling H, Iversen LH, Ladelund S; on behalf of the Danish Colorectal Cancer Group. Overlevelsen efter rectumcancer i Danmark er forbedret væsentligt. Ugeskr Læger 2009;171:2735-8.

Danielsen PL, Koudahl V, Christensen B, Olsen J. Optimization of RNA preservation in granulation tissue in the expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) tube model. Prep Biochem Biotechnol 2009;39:413-8.

 Eriksen JR, Poornoroozy P, Jørgensen LN, Jacobsen B, Friis-Andersen HU, Rosenberg J. Pain, quality of life and recovery after laparoscopic ventral hernia repair. Hernia 2009;13:13-21.

Folkesson J, Engholm G, Ehrnrooth E, Kejs AM, Påhlman L, Harling H, Wibe A, Gaard M, Thornorvaldur J, Tryggvadottir L, Brewster DH, Hakulinen T, Storm HH. Rectal cancer survival in the Nordic countries and Scotland. Int J Cancer 2009;125:2406-12.

Frederiksen BL, Osler M, Harling H; on behalf of Danish Colorectal Cancer Group, Ladelund S, Jørgensen T. The impact of socioeconomic factors on 30-day mortality following elective colorectal cancer surgery: A nationwide study. Eur J Cancer 2009;45:1248-56.

Frederiksen BL, Osler M, Harling H, Ladelund S, Jørgensen T. Do patient                  characteristics, disease, or treatment explain social inequality in survival from colorectal cancer? Soc Sci Med 2009;69:1107-15.

Guenaga KK, Matos D, Wille-Jørgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD001544.

Hillingsø JG, Wille-Jørgensen P. Staged or simultaneous resection of synchronous liver metastases from colorectal cancer – a systematic review. Colorectal Dis 2009;11:3-10.

Husted S, Jørgensen LN, Jørgensen M, Larsen TB, Münster A-M, Rasmussen MS, Daugaard KG, Herrstedt J. Behandlingsvejledning: Cancer og venøs tromboembolisme. 

Kjeldsen J, Pless T, Meisner S, Bytzer P. Endoskopi af patienter i antitrombotisk og antikoagulerende behandling. Ugeskr Læger 2009;171:1384-6.

Laursen EL, Ersbøll AK, Rasmussen AMO, Christensen EH, Holm J, Hansen MB. Intra- og interobservatøroverensstemmelse ved gennemsyn af kapselendoskopifilm. Ugeskr Læger 2009;171:1929-34.

Lewis SJ, Andersen HK, Thomas S. Early enteral nutrition within 24 h of intestinal surgery versus later commencement of feeding: a systematic review and meta-analysis. J Gastrointest Surg 2009;13:569-75.

Meyhoff CS, Wetterslev J, Jørgensen LN et al; PROXI Trial Group. Effect of high perioperative oxygen fraction on surgical site infection and pulmonary complications after abdominal surgery: the PROXI randomized clinical trial. JAMA 2009;302:1543-50.

Mynster T, Harling H. Laparoskopisk operation for kolorektal cancer i Danmark. Ugeskr Læger 2009;171:2977-82.

Novovic S, Andersen AM, Ersbøll AK, Nielsen OH, Jørgensen LN, Hansen MB. Proinflammatory cytokines in alcohol- or gallstone induced acute pancreatitis. A prospective study. JOP 2009;10:256-62.

Poulsen M, Atimash G, Sørensen LT, Kallehave F, Hemmingsen U, Jørgensen LN. Risk factors for morbidity and mortality following gastrojejunostomy. J Gastroint Surg 2009 13:1238-44.

Rasmussen MS, Jørgensen LN, Wille-Jørgensen P. Prolonged thromboprophylaxis with Low Molecular Weight heparin for abdominal or pelvic surgery. Cochrane Database Syst Rev 2009 Jan 21;(1):CD004318.

Ross L, Frederiksen K, Boesen SH, Karlsen RV, Rasmussen MS, Sørensen LT, Jørgensen T, Claesson MH, Johansen C. No effect on survival of home psychosocial intervention in a randomized study of Danish colorectal cancer patients. Psychooncology 2009;18:875-85.

Sung JJ, Barkun A, Kuipers EJ, Mössner J, Jensen DM, Stuart R, Lau JY, Ahlbom H, Kilhamn J, Lind T; Peptic Ulcer Bleed Study Group. Intravenous esomeprazole for prevention of recurrent peptic ulcer bleeding: a randomized trial. Ann Intern Med. 2009;150:455-64.

Sørensen LT, Jørgensen S, Petersen LJ, Hemmingsen U, Bülow J, Loft S, Gottrup F. Acute effects of nicotine and smoking on blood flow, tissue oxygen, and aerobe metabolism of the skin and subcutis. J Surg Res 2009;152:224-30.

Sørensen LT, Zillmer R, Ågren M, Ladelund S, Karlsmark T, Gottrup F. Effect of smoking, abstention, and nicotine patch on epidermal healing and collagenase in skin transudate. Wound Rep Reg 2009;17:347-53.

Thomsen SF, Larsen HK, Hagen K. Diagnostik og behandling af pruritus ani.Ugeskr Læger 2009;171:3791-4.

Wille-Jørgensen P, Pilsgaard B, Møller P. Reconstruction of the pelvic floor with a biological mesh after abdominoperineal excision for rectal cancer. Int J Colorectal Dis 2009;24:323-5.

Wille-Jørgensen P, Laurberg S, Pahlman L, Carriquiry L, Lundqvist N, Smedh K, Svanfeldt M, Bengtson J. An interim analysis of recruitment to the COLOFOL trial. Colorectal Dis 2009;11:756-8.

Bøger og bogkapitler:

Jørgensen LN. Pilonidalcyster. In: Problemsår, 2. udg. Bitsch M, Bermark S, Krølner B, eds. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, København 2009:169-78.

Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Screening for tarmkræft: Deltagelsesprocentens betydning – En medicinsk teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2009. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 10(1).

Afhandlinger:

Frederiksen BL. Impact of socioeconomic status on the outcome of colorectal cancer treatment. Ph.D.-afhandling. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet d. 29. juni 2009.

Abstracts, foredrag, posters:

Bay-Nielsen M, Bisgaard T, Friis-Andersen H, Iversen M, Jørgensen LN, Kehlet H, Rosenberg J, Wara P. Nationwide study on early outcome after incisional hernia repair (foredrag). 4th Joint Meeting of the European Hernia Society and American Hernia Society, Berlin, Tyskland, 9.-12. september 2009. Hernia 2009; Suppl. 1: S59.

Bisgaard T, Westen M, Jørgensen LN, Larsen TS. High incidence of chronic complaints and recurrence 5 years after simple sutured umbilical hernia repair. Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde, København 11. juni 2009.

Bisgaard T, Kehlet H, Bay-Nielsen M, Iversen M, Wara P, Rosenberg J, Kehlet H, Friis-Andersen H, Jørgensen LN. Early outcome after umbilical and epigastric hernia repair (poster). 4th Joint Meeting of the European Hernia Society and American Hernia Society, Berlin, Tyskland, 9.-12. september 2009. Hernia 2009; Suppl. 1: S87.

Chen YK, Parsi MA, Binmoeller KF, Hawes RH, Pleskow DK, Slivka A, Haluszka O, Petersen BT, Sherman S, Deviere JM, Meisner S, Stevens PD, Costamagna G, Ponchon T, Neuhaus T. Peroral Cholangioscopy (POC) Using a Disposable Steerable Single Operator Catheter for Biliary Stone Therapy and Assessment of Indeterminate Strictures - A Multi-Center Experience Using SpyGlass (poster). Digestive Disease Week, Chicago, USA, maj 2009.

Danielsen PL, Ågren MS, Holst AV, Maltesen HR, Holst PJ, Heinemeier KM, Olsen J, Danielsen CC, Poulsen SS, Jørgensen LN. Matrix metalloproteinase-8 overexpression hampers wound healing in an experimental model (foredrag). European Tissue Repair Society & Wound Healing Society Joint Meeting, Limoges, Frankrig, 25. – 29. august 2009.

Iversen E, Lykke A, Hensler M, Jørgensen LN. Operation af mindre ventralhernier med Ventralex meshe: Kliniske resultater og livskvalitet hos 152 patienter (foredrag). Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde, København 11. juni 2009.

Iversen E, Lykke A, Hensler M, Jørgensen LN. Abdominal wall hernia repair with Ventralexâ patch: clinical outcome and quality of life in 152 patients (foredrag). 4th Joint Meeting of the European Hernia Society and American Hernia Society, Berlin, Tyskland, 9.-12. september 2009. Hernia 2009; Suppl. 1: S58.

Jørgensen LN. Incisionel herniotomi. Er vi på rette spor? (foredrag). Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde, København 12. juni 2009.

Malmstrøm ML, Andersen AM, Ersbøll AK, Nielsen OH, Jørgensen LN, Hansen MB, Novovic S. Cytokines and organ failure in acute pancreaitits (poster). Lassen dagen, Bispebjerg Hospital, København 7. december 2009.

Meisner S. Hvor (for)fører endoskopisk teknologi os hen og Alt om Barrett (foredrag). Aftenseminar for yngre danske gastroenterologer, AstraZeneca efterudddannelse 25. marts 2009.

Meisner S. Colonic Stenting (foredrag). Boston Scientific – Stent Leadership Event, Digestive Disease Week, Chicago, USA, maj 2009.

Meisner S. Bile Duct Injuries - the Team Approach (foredrag). 30. Nordic Meeting of Gastroenterology, Stavanger, Norge, juni 2009.

Meisner S. Endoscopic treatment of GERD, New Imaging technique in GI Endoscopy, Prime time for Propofol? (foredrag). Nycomed Seminar for australske almen praktiserende læger, København, august 2009.

Meyhoff CS, Wetterslev J, Jørgensen LN et al. Perioperative oxygen fraction - effect on surgical site infection and pulmonary complications after abdominal surgery (PROXI): A blinded randomized clinical trial in 1,400 patients (foredrag). Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde, København 11. juni 2009.

Meyhoff CS, Wetterslev J, Jørgensen LN et al. Perioperative oxygen fraction - effect on surgical site infection and pulmonary complications after abdominal surgery (PROXI): A blinded randomized clinical trial in 1,400 patients (poster). American Anesthesiologists Annual Meeting, New Orleans, USA 17.-21. oktober 2009.

Mirastschijski U, Schnabel R, Claes J, Schneider W, Ågren MS, Haaksma C,  Tomasek JT.  Synthetic matrix metalloproteinase inhibitior delays wound contraction through reduced transforming growth factor-β1 activation (foredrag). European Tissue Repair Society & Wound Healing Society Joint Meeting, Limoges, Frankrig, 25. – 29. august 2009.

Novovic S, Andersen AM, Ersbøll AK, Nielsen HJ, Jørgensen LN, Hansen MB. Mannan-binding lectin and Mannan-binding lectin associated serine protease-2 in acute pancreatitis (poster). GASTRO 2009, London, Storbritanien, 25. – 27. november 2009. 

Rasmussen MS , Jørgensen LN. Cancerkirurgi og venøs trombosemboli: 1. patofysiologi; 2. lav-molekylært heparin og overlevelse (foredrag). LEO Pharma, Herlev Hospital, 13. maj 2009.

Westen M, Jørgensen LN, Larsen TS, Bisgaard T. High incidence of chronic complaints and recurrence 5 years after simple sutured umbilical hernia repair (foredrag). 4th Joint Meeting of the European Hernia Society and American Hernia Society, Berlin, Tyskland, 9.-12. september 2009. Hernia 2009; Suppl. 1: S13.

Ågren MS. Autolog trombocytrig fibrin for behandling af kroniske sår. Medicinsk Teknologi og Informatik 2009;6:15.

Ågren MS, Danielsen PL, Holst AV, Maltesen HR, Holst PJ, Heinemeier KM, Olsen J, Danielsen CC, Poulsen SS, Jørgensen LN. Matrix metalloproteinase-8 overexpression hampers tissue repair (poster). Gordon konferencen, New Hampshire, USA, 14.-19. juni 2009. 

Korrespondancer, anmeldelser, ledere etc.:

Jørgensen LN, Wille-Jørgensen P. Open or laparoscopic appendicectomy? Colorectal Dis 2009;11:795-6.

Mynster T. Transfusion i Danmark. Ugeskr Læger 2009;171:971.

Wille-Jørgensen P, Bülow S. The multidisciplinary team conference in rectal cancer – a step forward. Colorectal Dis 2009;11:231-32.

 

 
 


Redaktør