Publikationer 2006

​Videnskabelige publikationer i Afd. K, BBH, år 2006

​Videnskabelige artikler: 

Bertelsen CA, Mesiner S, West F, Wille-Jørgensen P. Behandling af kolorektal obstruktion med selvekspanderende stent. Ugeskr Læger 2006;168:907-11. 

Bertelsen CA, Wille-Jørgensen P. Use of topical negative pressure to manage a complex wound with a vesicocutaneous fistula. J Wound Care 2006;15:172-3. 

Bülow S, Bulut O, Christensen IJ, Harling H and The Rectal Stent Study Group. Transanal stent in anterior resection does not prevent anastomotic leakage. Colorectal Dis 2006;8:494- 6. 

Grayson RE, Yamakoshi Y, Wood EJ, Ågren MS. The effect of the amelogenin fraction of enamel matrix proteins on fibroblast-mediated collagen matrix reorganization. Biomaterials 2006;27:2926-33. 

Hansen MB, Pilsgaard B, Meisner S. Kan endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi gøres til en sikker procedure? Ugeskr Læger 2006;168:2462-67. 

Johnson LB, Adawi D, Ågren MS, Jørgensen LN, Wittgren L, Mattsson S, Blomquist P, Gottrup F, Jeppsson B. Combination of Pre-Operative Radiotherapy and Surgery Suppresses Local Accumulation of Collagen and TGF-beta1 in Rats. J Surg Res 2006 133:136-42 

Jørgensen LN, Ravlo O, Richelsen B. Den adipøse patient. Ugeskr Læger 2006;168:4303-5. 

Lykke J, Hansen MB, Meisner S. Stentbehandling af fistulerende benign colonstriktur. Ugeskr Læger 2006;168:804-5. 

Lykke J, Hansen MB, Meisner S. Fecal incontinence treated with percutaneous endoscopic cecostomy. Endoscopy 2006;38:950. 

Lykke J, Hansen MB, Ovesen H, Meisner S. Kapselendoskopisk påvisning af malignt melanom i tyndtarm. Ugeskr Læger 2006; 168:3533-4. 

Lykke J. Heparin og cancer. Ugeskr Læger 2006;168:4397-4401. 

Mirastschijski U, Bugdahl R, Rollman O, Johansson BR, Agren MS. Epithelial regeneration from bioengineered skin explants in culture. Br J Dermatol 2006;154:42-9. 

Nielsen JD, Rasmussen HMS, Husted SE. Den antitrombotisk behandlede patient. Ugeskr Læger 2006;168:4296-9. 

Rasmussen MS, Jørgensen LN, Wille-Jørgensen P, Nielsen JD, Horn A, Mohn AC, Sømod L, Olsen B, the FAME Investigators. Prolonged prophylaxis with dalteparin to prevent late thromboembolic complications in patients undergoing major abdominal surgery: a multicenter randomised study. J Thromb Haemostas 2006;4:2384-90. 

Rasmussen MS, Nielsen JD, Husted S. Den antitrombotisk behandlede patient. Ugeskr Læger 2006;168:4296-9. 

Sørensen LT, Jørgensen LN, Zillmer R, Vange J, Hemmingsen U, Gottrup F. Transdermal nicotine patch enhances type I collagen synthesis in abstinent smokers. Wound Repair Regen 2006;14:247-51. 

Sørensen LT. Effect of lifestyle, gender and age on collagen formation and degradation. Hernia 2006;10:456-61. 

Toft NAE, Leinum LRR, Glindvad J. Akutte patienter oplever flere smerter. Sygeplejersken 2006;16:36-38. 

Zillmer R, Ågren MS, Gottrup F, Karlsmark T. Biophysical effects of repetitive removal of adfhesive dressings on peri-ulcer skin. J Wound Care 2006;15:187-92. 

Ågren MS, Andersen TL, Mirastschijski, Syk I, Schiødt CB, Surve V, Lindebjerg J, Delaisse J-M. Action of matrix metalloproteinases at restricted sites in colon anstomosis repair: an immunochemical and biochemical study. Surgery 2006;140:72-82. 

Ågren MS, Ostenfeld U, Kallehave F, Gong Y, Raffn K, Crawford ME, Kiss K, FriisMøller A, Gluud C, Jørgensen LN. A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial evaluating topical zinc oxide for acute open wounds following pilonidal disease excision. Wound Repair Reg 2006;14:526-35. 

Bøger og bogkapitler:

Harling H. Kapitel i Basisbog i medicin og kirurgi

Mathiesen TP, Jørgensen T, Freil M, Willaing I, Andreasen AH, Harling H. Patienters og sundhedsprofessionelles oplevelser af behandling og pleje - en analyse baseret på patienter behandlet for tyk- og endetarmskræft. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1) København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2006. 

Ågren MS, Gottrup F. Causation of venous leg ulcers. In: Morison MJ, Moffatt CJ, Franks PJ, editors. Leg ulcers. Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadephia, St. Louis, Sydney, Toronto: Mosby Elsevier, 2007:141-54.

Foredrag, posters:

Andersen AM, Novovic S, Ersbøll AE, Hansen MB. Mortality rates in patients with alcohol- and gallstone-induced acute pancreatitis (foredrag). Dansk Kirurgisk Selskab Forårsmøde d. 21. april 2006. 

Andersen AM, Srdan Novovic S, Kjær AE, Jørgensen LN, Hansen MB. Evaluation of the rapid urinary trypsinogen-2 dipstick test for the diagnosis of acute pancreatitis (poster). BBH´s Lassen-dag 7. december 2006. 

Danielsen P, Lundquist R, Hemmingsen U, Olsen J, Laustsen L, Jørgensen LN, Ågren MS. Effect of autologous platelet-rich fibrin on collagen accumulation in human wounds. Foredrag. European Wound Management Association, 18. – 20. maj 2006, Prag, Tjekkiet

Danielsen P, JørgensenB, Karlsmark T, Jørgensen LN, Ågren MS. Effects of locally applied autologous platelet-rich fibrin on split-thickness skin graft donor sites. Poster. European Wound Management Association, 18. – 20. maj 2006, Prag, Tjekkiet

Danielsen P, Lundquist R, Hemmingsen U, Olsen J, Laustsen L, Jørgensen LN, Ågren MS. Effect of autologous platelet-rich fibrin on collagen accumulation in human wounds (foredrag). BBH´s Lassen-dag 7. december 2006. 

Danielsen P. Effect of autologous platelet rich fibrin (PRF) on collagen accumulation in human wounds (foredrag). 16th Annual Meeting of European Tissue Repair Society, Pisa, Italien,13.-16. september 2006.

Lundquist R. Platelet rich fibrin (PRF) and its prolonged beneficial effects on fibroblasts activities in vitro (foredrag). 16th Annual Meeting of European Tissue Repair Society, Pisa, Italien,13.-16. september 2006.

Mirastschijski U. Topical treeatment with matrix metalloproteinase inhibitor reduces wound contraction on full-thickness rat skin wounds (foredrag). 16th Annual Meeting of European Tissue Repair Society, Pisa, Italien,13.-16. september 2006.

Novovic S, Andersen AM, Ersbøll AE, Jørgensen LN, Hansen MB. Mortality and morbidity rates in patients with alcohol- and gallstone-induced acute pancreatitis – a prosepctive study (foredrag). Dansk Kirurgisk Selskab Forårsmøde d. 21. april 2006. 

Schmidt L, Foli-Andersen NJ, Rasmussen MS, Wille-Jørgensen P. Evidence of evidence in clinical practice. Silver anniversary of the thromboprohylaxis survey in Danish surgical departments (poster). BBH´s Lassen-dag 7. december 2006.  

Sørensen LT, Jørgensen LN. Non-surgical risk factors for recurrence of hernia. 4th Suvretta Meeting, St. Moritz, Schweiz 1. – 4. februar 2006. 

Ågren MS. Autologous platelet formations and clinical evidence for wound healing (foredrag). 16th Annual Meeting of European Tissue Repair Society, Pisa, Italien,13.-16. september 2006

Ågren MS. Effect of amelogenin on angiogenesis ex vivo (foredrag). 16th Annual Meeting of European Tissue Repair Society, Pisa, Italien,13.-16. september 2006. 

Korrespondancer, anmeldelser, ledere etc: 

Renehan AG, Wille-Jørgensen P. Towards a more presriptive follow-up regimen for colorectal cancer (editorial). Colorectal Disease 2006;8:623-5. 

Stinson JC, Jørgensen LN, Lindenstrøm E. Response to BMJ paper by Cook et al. on tinzaparin and hysterectomies. BMJ on-line 29/3/06. 

Sølver L, Glindvad J. Resultatløn er svær at administrere. Sygeplejersken 2006;9:32-35. 

Wille-Jørgensen P, Gludd C. Prospective registration of clinical trials (editorial). Colorectal Disease 2006;8:1. 

Wille-Jørgensen P. Meta-analysis of trials comparing ximelagatran with low molecular weight heparin for prevention of venous thromboembolism after major orthopaedic surgery (korrespondance). Br J Surg 2006;93:374. 

Wille-Jørgensen P. Meta-analysis of colonic reservoirs versus straight coloanal anastomosis after anterior resection (korrespondance). Br J Surg 2006;93:639. 


Redaktør