Publikationer 2002

​Videnskabelige artikler mm:

Borly L, Wille-Jørgensen P, Rasmussen MS, Andersen BR. Thromboprophylaxis in colorectal surgery – a systematic review. Sem Col Rectal Surg 2002;13:47-52. 

Jørgensen PS, Warming T, Hansen K, Paltved C, Vibeke Berg H, Jensen R, Kirchhoff-Jensen R, Kjaer L, Kerbouche N, Leth-Espensen P, Narvestad E, Rasmussen SW, Sloth C, Torholm C, WilleJørgensen P. Low molecular weight heparin (Innohep) as thrombo-prophylaxis in outpatients with a plaster cast. A venografic controlled study. Thromb Res 2002;105:477-80. 

Jørgensen LN, Sørensen LT, Kallehave F, Vange J, Gottrup F. Premenopausal women deposit more collagen than men during healing of an experimental wound. Surgery 2002;131:338-43.  

Jørgensen LN, Ågren MS, Madsen SM, Kallehave F, Vossoughi F, Rasmussen A, Gottrup F. Dosedependent impairment of collagen deposition by topical granulocyte-macrophage colonystimulating factor in human experimental wounds. Ann Surg 2002;5:684-92. 

Kakkar AK, Levine MN, Prandoni P, Lee AY, Rasmussen MS, Kuter D. What is the role for antithrombotics in cancer care? Interactive session with panel discussion. Cancer Treat Rev 2002;28:157-9. 

Kjærgaard J, Harling H. Wille-Jørgensen P. Personlig læge til hospitalsbehandling. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2002;80:1429-47. 

Kristensen FB, Matzen P, Madsen PB and the Colorectal Cancer Health Technology Assessment Project Group. Health Technology Assessment of the Diagnosis of Colorectal Cancer in a Public Health Service System. Sem Col Rectal Surg 2002;13:96-102.  

McLeod R, Wille-Jørgensen P. What is evidence based surgery? Sem Col Rectal Surg 2002;13:3-9. 

Rasmussen HMS. Preventing thromboembolic complications in cancer patients after surgery: a role for prolonged thromboprophylaxis. Cancer Treat Rev 2002;28:141-4. 

Sørensen LT, Friis E, Jorgensen T, Vennits, B, Andersen BR, Rasmussen GI, Kjaergaard J. Smoking is a risk factor for recurrence of groin hernia. World J Surg 2002;26:397-400 

Sørensen LT, Hørby J, Friis E, Piilsgaard B, Jørgensen T. Smoking as a risk factor for wound healing and infection in breast cancer surgery. Eur J Surg Oncol 2002;28:815-20. 

Wille-Jørgensen P, McLeod R. Evidence based surgery: Where and how to find and evaluate the correct evidence. Sem Col Rectal Surg 2002;13:10-5.

Bøger og bogkapitler:

Bülow S, Crone P, Fonager K, Harling H, Kronborg O, Matzen P, Nielsen HJ, Raskov HH. Rune S, Boesby S eds. Nyt om Kolorektal Cancer. Astra Zeneca 2002. 

Glindvad J, Mølgaard E. Audit af sygeplejen - en metode til udvikling af praksis. In: Uhrenfeldt L, Noer VR, Laustsen S, editors. Fokus på Sygeplejen - videnskab og samfund. Munksgaard, København 2002:192-208. 

Hansen MB. Neurogastroenterologi. Book Partner A/S, København 2002.  

Husted SE, Wille-Jørgensen P, Nielsen JD, Nielsen HK, Rasmussen LH, Jørgensen B. Håndbog i praktisk klinisk anvendelse af lavmolekylært heparin ved tromboemboliske tilstande. Pharmacia, København 2002. 

Jørgensen LN, Madsen SM, Gottrup F. Implantable Wound-Healing Models and Determination of Subcutaneous Collagen Deposition in Expanded Polytetrafluoroethylene Implants. In: DiPietro LA, Burns AL, editors. Wound healing: Methods and Protocols. Methods in Molecular Medicine. Humana Press, Totowa 2002: 263-73.

Meisner S. Kirurgisk og endoskopisk palliation. In: Sjøgren P, Mørch MM, Eriksen J, editors. Håndbog i palliativ medicin. Munksgaard, København, 2002:130-37.

Sørensen LT, Jørgensen LN, Gottrup F. Biochemical aspects of abdominal wall hernia formation and recurrence. In: Fitzgibbons RJ, Greenburg AG, editors. Nyhus and Condon: Hernia. 5 ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2002: 9-16.  

Andet (foredrag, posters m.v.):

Atimash GH, Phillipsen E, Meisner S. Første kapsel videoendoskopi på H:S Bispebjerg Hospital. Lassen-dagen, december 2002, H:S Bispebjerg Hospital. 

Brandstrup B, Tønnesen H, Beier-Holgersen R, Hjortsø E, Lindorff-Larsen K, Rasmussen MS, Lanng C, Wallin L, Ørding H. Effects of intravenous fluid restriction regimen versus standard fluid regimen on complications following colorectal resection. A randomised blinded multi-center trial. Gut 2002;51 (Suppl III):A326. 

Brandstrup B, Tønnesen H, Beier-Holgersen R, Hjortsø E, Lindorff-Larsen K, Rasmussen MS, Lanng C, Wallin L, Ørding H. Effects of intravenous fluid restriction regimen versus standard fluid regimen on postoperative complications. Scand J Gastroenterol 2002, Suppl 235:27. 

Brandstrup B, Tønnesen H, Beier-Holgersen R, Wallin L, Hjortsø E, for the Danish Study Group on Perioperative Fluid Therapy. Effects on complications following colorectal resection: Comparison of two perioperative fluid regimens - a clinical randomised multi centre trial. Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung 2002;2:182-3. 

Dalhoff KP, Wille-Jørgensen, P, Thorsen S, Tangø M, Felding M, Meyer JN, Jensen S. Fejlmedicinering og AK-behandling (debatindlæg). Ugeskr Læger 2002;165:46-7. 

Hansen MB. 5-HT and gastrointestinal motility. The 13th Nordic Meeting on Gastrointestinal Motility, Odense, Maj 2002.  

Hansen MB. Hvordan kommer jeg i gang med forskning? Return day for turnuslæge i Københavns Amt, Glostrup, Maj 2002. 

Hemmingsen U, Jørgensen LN, Lausen I, Rasmussen MS, Wille-Jørgensen P, Bergqvist D & PRISM trial investigators. Forlænget tromboseprofylakse med lav-molekylært heparin (tinzaparin) efter større almen kirurgi: En individuel patient data meta-analyse. Lassen-dagen, december 2002, H:S Bispebjerg Hospital. 

Jørgensen LN, Lausen I, Rasmussen MS, Wille-Jørgensen P, Bergqvist D. Prolonged thromboprophylaxis with low molecular weight heparin (tinzaparin) following major general surgery: An individual patient data meta-analysis. American Society of Hematology, december 2002, Philadelphia, Pensylvania, USA. Blood 2002;100:501 (abstract nr. 1952). 

Kirkeby LT, Jørgensen LN, Sørensen LT, Petersen DP. Olsen J. The laminin gamma-2 chain as prognostic marker for colon cancer. Lassen-dagen, december 2002, H:S Bispebjerg Hospital. 

Laustsen S, Krøll V, Madsen I, Ottsen B. Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet. Brug af kvalitetsmål og indikatorer. Klaringsrapport. Dansk Sygepleråd 2002. 

Martin A, Larsen E, Wille-Jørgensen P. Spontanforløbet hos 445 patienter med verificeret divertikelsygdom i kolon. Lassen-dagen, december 2002, H:S Bispebjerg Hospital,. 

Meisner S. The role of computerbased simulators in training endoscopists. SADE session – XXXIV Nordic Meeting of Gastroenterology. 29. maj -1. juni 2002, Aarhus. 

Meisner S. Endoskopisk behandling af malign obstruktion I colon og rectum med selvekspanderende metal stents. Netværksmøde, september 2002. 

Meisner S. Endoluminal stentning – Bridge to surgery or palliation?. YUENDO 2002 – ESGE Live Demonstration Course. 26. – 28. september 2002, Beograd, Serbien. 

Meisner S. Selvekspanderende metalstent ved colorectal obstruction. Om nye teknikker ved FS22 landsmøde. 11. september 2002, Fåborg. 

Meisner S. TEM operation. Om nye teknikker ved FS22 landsmøde. 11. september 2002, Fåborg. 

Meisner S. The difficult polypectomy. 9. postgraduate november symposium “From Polyp to Colorectal Cancer. 14. – 15. september 2002; Linköping, Sverige. 

Meisner S. Flat adenoma. 9. postgraduate november symposium “From Polyp to Colorectal Cancer. 14. – 15. September 2002, Linköping, Sverige. 

Meisner S. Kolorektal stentning. Palliativ behandling og ”bridge to surgery”. Møde i Syddansk Forum for Kolorektal Kirurgi. 28. november 2002, Odense. 

Meisner S. Akut stent? Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde. 6. december 2002, København. 

Meisner S, Holler NG. ERCP og kolecystektomi – hvad er praksis i Danmark?. Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde. 6. december 2002, København. 

Pilsgaard B, Wille-Jørgensen P, Neergaard K, Friberg L. Preoperative staging of rectal cancer by magnetic resonance imaging (MR) & whole-body positron emission tomography (PET). Tripartite Meeting, oktober 2002, Melbourne, Australien. 

Rasmussen HMS. Prolonged thromboprophylaxis in general surgery. Symposium for surgeons. 2002, Helsinki, Finland.  

Rasmussen HMS. Is the optimal duration of thromboprophylaxis in cancer patients clearly defined? 9. International Symposium on Thromboembolism, 2002, Servilla, Spanien. 

Rasmussen HMS. Prolonged thromboprophylaixis for patients undergoing surgery for malignant deseases. Symposium for surgeons and oncolgists. 2002, Madrid, Spanien. 

Rasmussen HMS. Does prolonged thromboprophylaxis improve outcome in patients undergoing surgery, ASH 2002, Philadelphia, USA. 

Sørensen LT, Kallehave F, Wille-Jørgensen P, Kjærgaard J, Petersen LN, Jørgensen T. Risikofaktorer for postoperative komplikationer og død ved akut og elektiv abdominalkirurgi. Lassen-dagen, december 2002, Bispebjerg Hospital. 

Sørensen LT, Petersen LJ, Jørgensen S, Hemmingsen UB. Effect of smoking and nicotine on blood flow, tissue oxygen, and metabolism of the skin and subcutis. Lassen-dagen, december 2002, Bispebjerg Hospital. 

Wille-Jørgensen P. How to find and evaluate the evidence in colorectal surgery. Marts 2002, Hortobágy, Ungarn. 

Wille-Jørgensen P. The education of a colorectal surgeon. marts 2002, Hortobágy, Ungarn. 

Wille-Jørgensen P. Status i behandligen af kolorektal cancer. Februar 2002, Slagelse. 

Wille-Jørgensen P. Where and how to find and evaluate the evidence. April 2002, Cochrane symposium, Bispebjerg Hospital. 

Wille-Jørgensen P. The Cochrane Collaboration. Idea and status. August 2002, Clanwilliam, Springbook og Kleinzee, Sydafrika. 

Wille-Jørgensen P. Hvad kan kirurgien gøre for at rekruttere læger? November 2002, Bispebjerg Hospital. 

Wille-Jørgensen, P, Jensen EF, Andern IB, Meyer G. Dokumentation er godt, dobbelt dokumentation er dobbelt så godt. MTV-nyt 2002;4:4-10. 


Redaktør