Publikationer 2001

​Videnskabelige publikationer fra Kirurgisk Afd. K, BBH, år 2001

Ph.D. afhandling: 

Lars Søndergård Johansen. Præklinisk undersøgelser af fotodynamisk terapi – farmakokinetik af 2 fotosensitisere (ph.d afhandling). København: Eget forlag, 2001. Forsvaret den 28. juni 2001 ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Videnskabelige artikler mm.:

Andersen BR, Kallehave F, Andersen HK. Antibiotics versus placebo for prevention of postoperative infection after appendectomy. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD001439 (Cochrane Review). 

Andersen HK. The Cochrane Colorectal Cancer Group: Mission and accomplishment. Journal of the World Council of Enterostomal Therapists 2001;21:38-9. 

Bülow S, Moesgaard FA, Crone PO, Gandreup P, Holm J, Kronborg O, Hemmert-Lund H, Myrhøj T, Petersen RH, Qvist N, Raskov HH, Thomsen H. Recidiv og overlevelse efter konventionel lav anterior resection for cancer recti. Ugeskr Læger 2001;167:3793-6. 

Bülow S, Matzen P, Grinsted P & MTV projektgruppen. Ny diagnostisk strategi ved mistanke om kolorektal cancer. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2001;5:517-32.

Filtenborg TT, Rasmussen MS, Wille-Jørgensen P. Survey of the use of thromboprophylaxis on laparoscopic surgery in Denmark. Br J Surg 2001;88:1413-6. 

Glindvad J. Postoperative patienters ernæringstilstand. Sygeplejersken 2001;29:12-5. 

Jørgensen LN, Sørensen LT, Kallehave F, Schulze S, Gottrup F. Increased collagen deposition in an uncomplicated surgical wound compared to a minimal subcutaneous test wound. Wound Rep Reg 2001;9:194-9. 

Ottsen B, Glindvad J, Kjærgaard J. Kontinuitet i kontakten mellem patient og personale”. In: Kjærgaard J, Mainz J, Jørgensen T, Willaing I, eds. Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet – en lærebog. København: Munksgaard 2001:188-204. 

Pedersen T, Gøtzsche P, Gluud C, Matzen P, Wille-Jørgensen P. Hvad er evidensbaseret medicin? Ugeskr Læger 2001;163:3769-72. 

Stahlberg CI, Jørgensen T. Armmorbiditet efter axildissektion for cancer mammae. Ugeskr Læger 2001; 167:3356-9. 

Werther K, Christensen IJ, Nielsen HJ and the Danish RANX05 Colorectal Cancer Study Group. The association between preoperative concentration of soluble vascular endothelial growth factor, perioperative blood transfusion, and survival in patients with primary colorectal cancer. Eur J Surg 2001;167:287-92. 

Werther K, Christensen IJ, Brünner N, Nielsen HJ and the Danish RANX05 Colorectal Cancer Study Group. Soluble vascular endothelial growth factor levels in patients with primary colorectal carcinoma. Eur J Surg Oncol 2000;26:657-62. 

Wille-Jørgensen P, Rasmussen MS, Andersen BR, Borly L. Heparins and mechanical methods for thromboprophylaxis in colorectal surgery. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001217 (Cochrane Review). 

Wille-Jørgensen P, Gøtzsche P. Evidensbaseret kirurgi. Ugeskr Læger 2001;163:737-40.

Wille-Jørgensen P. The potential role of new therapies in deep-vein thrombosis prophylaxis. Sem Hematol 2001;38 (suppl 5):20-30. 

Bøger og bogkapitler:

Glindvad J, Mølgaard E. Audit af sygeplejen – metode til forbedring af praksis kapitel. In: Uhrenfeldt L, Noer VR, Laustsen S, eds. Fokus på Sygeplejen. København: Munksgaard 2001:192- 209. 

Harling H, Bülow S, Kronborg O et al: Nyt om kolorektal cancer. København: AstraZeneca Danmark A/S 2001. 

Jørgensen LN, Gottrup F. The role of collagen in hernia genesis. In: Bendavid R, Abrahamson J, Arregui ME, Flament JB, Philips EH, eds. Abdominal Wall Hernias: Principles and Management. New York: Springer 2001:150-5. 

Matzen P, Kronborg O, Laurbjerg S, Harling H, Bülow S, Grinsted P, Rafaelsen S, Fork FT, WilleJørgensen P, Nielsen A, Søgaard J, Erler-Rohde J, Pihl J, Lindeberg L, Lange M, Madsen PB. Kræft i tyktarm og endetarm, diagnostik og screening. København: Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2001. 

Sørensen LT, Tønnesen H, Møller L. Rygning & alkohol og operationer. In: Sundhedstyrelsen. Forebyggelse og sundhedsfremme. København: Sundhedsstyrelsen 2001;nummer 20.


Redaktør