Kolorektalcancer

​​​


Omkring 4000 danskere får hvert år konstateret kræft i tyk- eller endetarmen, såkaldt kolorektalcancer. I Abdominalcenter K varetager vi både udredning og behandling for disse kræftformer. Ca. 300 patienter behandles årligt for tyk- og endetarmskræft i Abdominalcenter K. 

Behandlingen foregår i tæt samarbejde med kræftlæger på Rigshospitalet, røntgenlæger, patologer, kliniske fysiologer og ambulatoriesygeplejersker. Hvis sygdommen har spredt sig til leveren eller lungerne, vil også lever- og lungekirurger fra Rigshospitalet inddrages.

​Udredning

Ofte er det specifikke symptomer hos patienten, der giver anledning til udredning for kræft i tyk- eller endetarm. Det drejer sig om blod i afføringen, vekslende afføring i mere end 4 uger, smerter i maven og uforklarligt vægttab, træthed eller svækkelse. 

Udredningen, der følger Sundhedsstyrelsens retningslinier (Kræftpakkeforløb, se link nederst), vil som regel tage udgangspunkt i en kikkertundersøgelse af ende- og tyktarmen. 

Hvis der findes forandringer, der kunne tyde på kræft, tages der vævsprøver fra disse. Tyder kikkertundersøgelsen og/eller vævsprøverne på kræft, vil der blive udført en røntgen (CT-)scanning af bug- og brysthule. Denne scanning skal hjælpe til at afgøre, hvorvidt kræften har spredt sig til andre dele af kroppen. 

Patienter med kræft i endetarmen vil tillige få foretaget en magnet (MR-)scanning og evt. en ultralydsscanning af endetarmen. Resultatet af disse undersøgelser danner grundlag for den bedst mulige behandling af den enkelte patient.

Hos nogle patienter vil det første symptom på sygdommen være tarmslyng eller hul på tarmen, der kræver akut operation. Hos disse patienter vil det indledende udredningsprogram derfor være lidt anderledes, men som regel inkludere en CT-scanning af bryst- og bughule. 

Behandling

Behandlingen for tyk- og endetarmskræft foregår som anført ovenfor i tæt samarbejde mellem mange læge- og sygeplejerskefaglige specialer på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. 

Abdominalcenter K varetager en helt central del af behandlingen, nemlig den kirurgiske fjernelse af svulsten i tarmen. Hvilken type operation, der foretages, afhænger af kræftknudens lokalisation i tarmen og evt. spredning til omkringliggende eller fjerntliggende organer. 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at give stråle- og/eller kemoterapi inden og efter operationen. Hvis der er spredning (metastaser) til fjerntliggende organer, f.eks. lever og lunger, vil man, hvis det er muligt, forsøge at fjerne metastaserne kirurgisk ved en særskilt operation, der finder sted på Rigshospitalet.

Efter operation for tyk- og endetarmskræft vil du være indlagt nogle dage på Kirurgisk Sengeafsnit K1/K2.

Forskning

Abdominalcenter K har stort fokus på at øge kvaliteten af både diagnostik og behandling af patienter med tyk- og endetarmskræft. Derfor har afdelingen konstant adskilli​ge forskningsprojekter om kræftformerne kørende. 

Som patient kan du blive spurgt, om du ønsker at deltage i et forskningsprojekt. Det vil altid være op til dig selv og fuldstændig frivilligt, om du ønsker at deltage eller ej.

Redaktør